Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 4. 8. do 11. 8. 2019 - 32. týden

NEDĚLE 4. 8. 2019 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za zemřelého Josefa Martince, jeho rodiče a prarodiče.
08:30 Kostel Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
10:00 Kostel Za Petra Večeřu a zemřelou rodinu z obou stran
11:30 Kostel Za Pavla Komínka a jeho rodinu
18:30 Kostel Za živé i zemřelé farníky
PONDĚLÍ 5. 8. 2019 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
06:30 Kostel Za zemřelou rodinu Čapákovu a Šimčákovu
06:30 Kostel Na úmysl dárce a za duše v očistci
18:30 Kostel Za zemřelou Marii Michalčíkovou, manžela a živou rodinu
ÚTERÝ 6. 8. 2019 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 7. 8. 2019 SV. SIXTA II., PAPEŽE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel Za zemřelé manžele Frýdlovy
18:30 Kostel Za zemřelé rodiče Pechancovy, zemřelého syna a za ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu
ČTVRTEK 8. 8. 2019 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Kaple sv. Václava Adorační den farnosti
06:30 Kostel Za zemřelé rodiče, prarodiče a jejich sourozence
18:30 Kostel Za dar víry a za uzdravení z těžké nemoci
PÁTEK 9. 8. 2019 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel Za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
18:30 Kostel Na poděkování Bohu za 50 let společného života
SOBOTA 10. 8. 2019 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Na poděkování za 82 let života a za duše v očistci
18:30 Kostel Za zemřelé rodiče Šrenkovy a duše v očistci
NEDĚLE 11. 8. 2019 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Fryštackou a Holubovu
08:30 Kostel Za zemřelé rodiče Prokopovy a Brázdovy
10:00 Kostel Za rodinu Strakovu
11:30 Kostel Za zemřelého Milana Deneše a zemřelé rodiče Patákovy a za živou rodinu
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky