Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 10. 4. do 17. 4. 2022 - 15. týden

NEDĚLE 10. 4. 2022 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:00 Kostel za děti a jejich rodiny.
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel za + Zdeňku a Antonína Dvořákovy, jejich rodiče a * rodinu
11:30 Kostel za + Antonína Kočaře
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Pavla Ryšavého, + dvoje rodiče a * rodinu
PONDĚLÍ 11. 4. 2022 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel za syna Tomáše s prosbou o Boží pomoc a požehnání
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 12. 4. 2022 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 13. 4. 2022 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Annu Holíkovou, rodiče Mezírkovy a + rodinu Hozíkovu
11:00 Kostel pohřeb: Řezáčová Zdeňka (1931)
13:00 Kostel pohřeb: Šafranová Ludmila (1931)
18:30 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína
ČTVRTEK 14. 4. 2022 ZELENÝ ČTVRTEK
18:00 Kostel za kněze
PÁTEK 15. 4. 2022 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
15:00 Kostel Křížová cesta
18:00 Kostel Velkopáteční obřady
19:00 Kostel Bdění u Božího hrobu
SOBOTA 16. 4. 2022 BÍLÁ SOBOTA
Kostel Bdění u Božího hrobu
09:00 Fara Ministrantská schůzka
20:00 Kostel za všechny nově pokřtěné
NEDĚLE 17. 4. 2022 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za manžele Lysoňkovy, na poděkování za 55 let společného života
10:00 Kostel za + manžela Josefa a rodinu Tomanovičovu
11:30 Kostel za + Mojmíra Zeleného a jeho rodiče
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Rudolfa Šimurdu a * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

VELIKONOČNÍ TRIDUUM

 

OZNAMUJEME:

  • Arcibiskupské sklepy dnes v neděli 10. 4. dopoledne prodávají před kostelem svá vína.
  • Ve středu už nebudou mít výuku náboženství žáci 6. – 9 třídy.
  • Prosím využijte k předvelikonočním zpovědím přítomnost cizích zpovědníků. Rozpis najdete na vnitřní vývěsce a webových stránkách farnosti. Důchodce prosíme, aby využili především dopolední hodiny. Prosím buďte připraveni a ve vyznání struční. Od Zeleného čtvrtku už se zpovědí nepočítejte. Děkujeme.
  • Ve velikonočním triduu budou bohoslužby: Na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18 hod. Na Vigilii Zmrtvýchvstání ve 20 hod. V neděli v obvyklé časy a v Pondělí velikonoční pouze v 7 hod. v 8. 30 hod. a v 18.30 hod.

Na nástěnkách najdete pozvání na:

  • Pozvání na dnešní odpolední Křížovou cestu v přírodě. Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k financování pracovníků církve.

Pomáháme potřebným:

Materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům koordinujeme přes web: www.chcemepomoct.cz Více najdete na farních webových stránkách.