Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 12. do 2. 1. 2022 - 52. týden

NEDĚLE 26. 12. 2021 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
07:00 Kostel za rodinu syna Jana s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Barankovu a Vojtáskovu
11:30 Kostel za farníky
18:30 Kostel za Jana a Ludvíka Zvoníčkovy a +++
PONDĚLÍ 27. 12. 2021 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
06:30 Kostel za * a + rodiny Ordeltovu a Kutrovu
18:30 Kostel za dceru Kristýnu, za Boží pomoc a požehnání
ÚTERÝ 28. 12. 2021 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za nenarozené děti, za děti týrané a zneužívané, za úctu k životu od početí
STŘEDA 29. 12. 2021 SV. TOMÁŠE BECKETA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel poděkování za křest
10:00 Kostel pohřeb: Zatloukalová Jaroslava (1959)
11:30 Kostel pohřeb: Rajnochová Božena (1937)
13:00 Kostel pohřeb: Bílková Eliška (1943)
18:30 Kostel na poděkování za Boží milosrdenství
ČTVRTEK 30. 12. 2021 ČTVRTEK 1. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za rodinu dcery Marie s prosbou o Boží požehnání
11:30 Kostel pohřeb: Polášek Josef (1931)
18:30 Kostel za * a + rodinu Minaříkovu a duše v očistci
PÁTEK 31. 12. 2021 SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
06:30 Kostel za rodinu Šedivou s prosbou o Boží požehnání
17:00 Kostel na poděkování za uplynulý rok
SOBOTA 1. 1. 2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
07:00 Kostel za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu, Šalenovu
08:30 Kostel za * a + členy živého růžence
10:00 Kostel za + Františku Hodovskou a * a + rodinu
11:30 Kostel za * a + rodiny Piknovu, Vranovu, Veselou a Hrnčířovu
18:30 Kostel poděkování za 80 let sestry Věry, Boží pomoc a ochranu PM pro * rodinu Šebkovu
NEDĚLE 2. 1. 2022 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za zdraví, dar víry a ochranu Panny Marie pro rodinu Salajovou a Shaw
10:00 Kostel za + Ivetu a celou její širokou rodinu
11:30 Kostel za zdraví a pokoj v rodině, za těžce nemocnou maminku Helenu, za obraceni Dušana s prosbou o Boží pomoc.
18:30 Kostel za + Miroslava Zikmunda, dar Ducha Svatého pro syna Miroslava, Marii, Janu a Martinu Macalíkovy a +++

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě letošních vánočních svátků.
  • Dík patří i všem kněžím z okolních farností, kteří přijížděli pomáhat při předvánočních zpovědích a vám všem, kteří jste využili právě tento vyhrazený čas.
  • Třetí poděkování patří ochotným farníkům, kteří připravili lidem bez domova vánoční dárky, které jim byly předány na Štědrý den.

 

OZNAMUJEME:

  • Večerní mše sv. 31. 12. – Na poděkování za uplynulý rok – bude již v 17 h.
  • V pondělí 27. 12. v 17 h. chceme při mimořádné mši sv. poděkovat těm, kdo ve farnosti zastávají jakékoli služby. Byli jste pozváni, ale pokud se k vám nějakým nedopatřením pozvánka nedostala, neváhejte přijít.
  • Příští neděli (2. ledna) proběhne při mších svatých v 8. 30 a 10 h. další losování odstřižků nedělních kartiček. Tentokrát losujeme o velkou krabici snídaňových cereálií a bublifukovač. Pokud někdo nemá základní list k nalepování, jsou k dispozici na stolku uprostřed kostela.
  • Stolní kalendáře na příští rok jsou již rozebrány.