Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 6. 10. do 13. 10. 2019 - 41. týden

NEDĚLE 6. 10. 2019 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za rodinu Věrných, zemřelou manželku, bratra a rodiče
10:00 Kostel Za zemřelého Vojtěcha Zezulku a zemřelou Marii Zezulkovou a živou a zemřelou rodinu
11:30 Kostel Za zemřelé rodiče Ludmilu a Josefa, živé a zemřelé rodiny Mikuláškovu, Soborskou a Píškalovu a za duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Pánkovu, Párovu a duše v očistci
PONDĚLÍ 7. 10. 2019 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
06:30 Kostel Za zemřelou Irenu Jarošovou a její rodinu
18:30 Kostel Na úmysly studentů
ÚTERÝ 8. 10. 2019 ÚTERÝ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze našich farností
STŘEDA 9. 10. 2019 SV. DIONÝSIA, BISKUPA, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Štérovu a Olivíkovu
18:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Novotných
ČTVRTEK 10. 10. 2019 ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za živé a zemřelé členy Živého růžence
18:30 Kostel Za zemřelého manžela Josefa Majera a rodinu Čermákovu
PÁTEK 11. 10. 2019 SV. JANA XXIII., PAPEŽE
06:30 Kostel Za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
18:30 Kostel Za rodinu Gajdošovu
SOBOTA 12. 10. 2019 SV. RADIMA, BISKUPA , NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny z obou stran a duše v očistci
18:30 Kostel Za zemřelého pana Jiřího
NEDĚLE 13. 10. 2019 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání do dalších let
08:00 Kostel Na úmysl dárce
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za zemřelou Jiřinu  a Josefa Nášelovy, Albínu Obdržálkovou a živou rodinu Jaroslava Nášela a Annu Dřevojánkovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelého manžela Zdeňka Rozsypálka a rodiče z obou stran a živou rodinu