Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 30. 10. do 6. 11. 2022 - 44. týden

NEDĚLE 30. 10. 2022 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za obrácení manžela Jaroslava
08:30 Kostel za + Vilemínu Staňkovou,+ manžela Theodora + syna Jaroslava a + vnuka Karla
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za rodiny Salajovu a Shaw s prosbou o ochranu Panny Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Anežku Vaculkovou, její dvě dcery, + rodiny Vojáčkovou a Súkupovou s prosbou o Boží požehnání pro * rodiny
PONDĚLÍ 31. 10. 2022 SV. WOLFGANGA, BISKUPA
06:30 Kostel za + manžela, rodiče, sourozence a dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince
ÚTERÝ 1. 11. 2022 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
06:30 Kostel za * a + rodinu Smetanovu, Strnadovu, Valentovu, za + Broňku a její nenarozené dítě
17:00 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel na úmysl dárce
STŘEDA 2. 11. 2022 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
06:30 Kostel za + manžela a dva bratry a požehnání pro celou * rodinu Navrátilovu
17:00 Kostel za + kněze působící v naší farnosti
18:30 Kostel za * a + rodiny Ingrovu a Mikelovu.
ČTVRTEK 3. 11. 2022 SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za život syna Tomáše s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:30 Kostel za + Růženu a Roberta Piontkovy, nenarozené děti a +++
PÁTEK 4. 11. 2022 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel za + Karla Polešovského, + rodiče Antonii a Zdenka Bětíkovy s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Stanislava a Jaromíra Lysákovy a + rodiče Novákovy.
SOBOTA 5. 11. 2022 SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel na poděkování za dožitých 90 let
18:30 Kostel za + Františka Stodůlku, jeho rodiče a * rodinu
NEDĚLE 6. 11. 2022 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za *a + rodinu Kolářovu,Šintálovu,Vávrovu,šalenovu apožehnání pro celou rodinu.
08:30 Kostel za + Miroslava Hebelku.
10:00 Kostel za + maminku Marii Jenischovou
11:30 Kostel za Ditu Brlicovou, syny Vojtěcha, Jana, Jiřího a Bohdana Luise, s poděkováním za dar života a s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Slavnost Všech svatých

STŘEDA       Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

PÁTEK          Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

NEDĚLE        32. neděle v mezidobí

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Misijní neděle. Výtěžek sbírky na jarmarku byl 72 432 Kč a spolu se sbírkou v kostele činil 191 119 Kč. Pán Bůh zaplať.

OZNAMUJEME:

  • Dnes v neděli zveme farníky na zdejší hřbitovy, kde se budou v 15 hod. konat dušičkové pobožnosti.
  • V úterý při slavnosti Všech svatých i ve středu při vzpomínce na všechny věrné zemřelé budou mše svaté v 6.30, 17.00 a 18.30 hod. Před každou mší sv. se zpovídá. Upozorňujeme na možnost získání plnomocných odpustků. Informace najdete na nástěnce.
  • Příští neděli 6. 11. proběhne při druhé a třetí mši sv. losování ústřižků z nedělních kartiček. Děti se mohou těšit na sladkou výhru.
  • Sbírku následující neděle budeme odesílat na potřeby Charity.
  • Příští neděli 6. 11. zveme farníky na Ekumenickou bohoslužbu v rámci ukončení oslav našeho města. Začátek bude v našem kostele v 16 hod. Prosíme farnice o drobné občerstvení. Přinést je můžete během víkendu na faru.
  • Vydali jsme stolní kalendáře na rok 2023. Vyzvednout si je můžete v sakristii, ve farní kanceláři a v prodejně Veni. Doporučený příspěvek je 70 Kč.