Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 8. 11. do 15. 11. 2020 - 46. týden

NEDĚLE 8. 11. 2020 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 Kostel za * a + rodiny Malenovskou a Čechovu
08:30 Kostel za + maminku a babičku Anežku Chvatíkovou
08:30 Kostel za * a + rodinu, za uzdravení dcery a duše v očistci
08:30 Kostel za * a +  farníky
PONDĚLÍ 9. 11. 2020 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
18:30 Kostel na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
18:30 Kostel za Boží ochranu pro celou rodinu
ÚTERÝ 10. 11. 2020 PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
18:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 11. 11. 2020 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
11:00 Kostel pohřeb: Ďuranová Lidmila (1938)
18:30 Kostel za + rodiny Pantlíkovu a Třískovu
18:30 Kostel za rodiny Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu
19:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

ČTVRTEK 12. 11. 2020 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

18:00 Regina pro mládež 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel za + rodiče Annu a Františka Kořenkovy a * a + rodinu
18:30 Kostel za + Filomenu Jenišovou, rodiče a sestru Marii
19:30 Regina pro mládež 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

PÁTEK 13. 11. 2020 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
13:00 Kostel pohřeb: Hrdličková Jaroslava (1930)
18:30 Kostel za + Marii a Miroslava Žůrkovi, zetě, vnuka a pravnuka
18:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání pro Karlu Šebestovou
SOBOTA 14. 11. 2020 SOBOTA 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 Kostel za rodiny Hnilicovu, Pavlíčkovu, Halbsgutovu, duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel za + Josefa Svobodu
18:30 Kostel za + rodiče Chromkovy, snachu Marii a syna Antonína a * rodinu
NEDĚLE 15. 11. 2020 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 Kostel za + Miloslava Polanského a * rodinu
08:30 Kostel za + Josefa Novosada a + manželku a dceru
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + Františka Miku, rodiče Vichovcovy a * rodinu
Hlášení farnosti 8. 11. 2020
32. neděle v mezidobí

Oznamujeme

MŠE SVATÉ

Všední dny

 • Každý den bude pouze jedna mše svatá v 18.30 h., a to bez účasti lidu. Bude přenášena přes internet (farnostzlin.cz/live). Vámi zadané intence budou odslouženy.

Neděle

 • Nedělní mše svaté bez účasti lidu můžete sledovat přes internet a to:
 • v 8.30 h. pro farnost Filipa a Jakuba
 • v 10.00 h. pro farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude možno v následujících týdnech přijmout v tyto časy:

Středa a pátek

 • ráno od 7.00 do 7.15 h. a večer od 18.00 do 18.15 h.

Neděle

 • ráno od 7 do 8 h.
 • odpoledne od 15 a 16 h.

Průběh svatého přijímání:

Ve stanovené hodiny přicházejte do prostoru před hlavní vchod do kostela, ale NEZHLUKUJTE SE! Pokud nejste rodina dodržujte rozestupy tří a více metrů. Ve vchodu kostela bude stát kněz s reproduktorem a se shromážděnými se pomodlí. Následně odcházejte k bočnímu vchodu (od divadla), kde vám druhý kněz podá sv. přijímání. Dodržujte přitom rozestupy nejméně tři metry. Po přijetí eucharistie okamžitě odcházejte.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • V tomto čase zpovídáme jen po telefonické domluvě na faře.

ADORACE

 • Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

FARA

 • Všechna setkání na faře jsou i nadále zrušena.
 • Farní kancelář funguje jako doposud v pondělí a středy. Pokud nebude nutná vaše osobní účast, využijte pouze telefonickou komunikaci, a to nejlépe v úřední hodiny.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

SVATBY A POHŘBY

 • Od středy 21. 10. je na těchto obřadech možná účast pouze 10 lidí.

 

Aktuální oznámení:

 • Dnes bychom za normálního stavu slavili pouť ke sv. Martinovi na Příluku. Soukromé rodinné pouti však snad nic nebrání ;-)
 • V kostelních nástěnkách a na webových stránkách (v sekci formace), máte k dispozici aktualizované materiály ke smysluplnému prožití karantény. Prvním je PROJEKT OIKOS, s jehož pomocí každodenně rozvinete tří oblasti svého života. Vztahy k sobě, druhým a Bohu. Nabídnuté podněty a inspirace, můžete obohatit i o svou vlastní zkušenost. Druhou nabídkou je KURZ VÍRY pro rozšíření vašich znalosti v oblasti víry a k prohloubení svého vztahu k Pánu.
 • Jako každý rok i letos bude možné vytvořit vánoční dárky pro děti na Ukrajině. Zbývá ještě 90 dětí, pro které balíčky nejsou připravené.
 • Na faře, v kostele i ve Veni jsou k dispozici nové farní kalendáře, kterými přispějete na kamerový systém v kostele. Jedná se o běžný stolní, ale také dárkový nástěnný.
 • Prosíme o finanční příspěvky na chod farnosti. Využijte pokladniček, farního účtu, QR kódu nebo platebního terminálu. Děkujeme.
 • Ve dnech 13.–14. listopadu se uskuteční již IV. ročník Konference o evangelizaci. Kvůli pandemii a vládním nařízením, se letos konference uskuteční online, a tak si program můžeme vychutnat v pohodlí domova. Cílem této konference je vzájemně se obohatit o zkušenosti v oblasti evangelizace, tedy předávání víry v našem prostředí, tam kde žijeme. Na konferenci není třeba se registrovat, bude volně přístupná každému, kdo má touhu hledat cesty k předávání víry lidem kolem nás. Hledejte na www.evangelizace.eu.
 • Vzhledem k výjimečné zdravotní situaci ve světě, rozšířil Svatý otec možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci na celý měsíc. Je nutné dodržet stanovené podmínky a vybrat si osm libovolných listopadových dnů.

SLEDUJTE FARNÍ WEB A INFORMACE PŘI PŘENOSECH BOHOSLUŽEB!