Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 17. 4. do 24. 4. 2022 - 16. týden

NEDĚLE 17. 4. 2022 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za manžele Lysoňkovy, na poděkování za 55 let společného života
10:00 Kostel za + manžela Josefa a rodinu Tomanovičovu
11:30 Kostel za + Mojmíra Zeleného a jeho rodiče
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Rudolfa Šimurdu a * rodinu
PONDĚLÍ 18. 4. 2022 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 Kostel za * a + rodinu Tomšů.
08:30 Kostel ( volná intence )
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 19. 4. 2022 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za + Věru Holoubkovou.
STŘEDA 20. 4. 2022 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek, maturitní zkoušky a státní závěrečné zkoušky
18:30 Kostel za * a + rodiny Strakovu a Janásovu
ČTVRTEK 21. 4. 2022 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za + Janu Kuráňovou, za * a + rodinu Kuráňovu, Poláškovu, Chalupovu a Ridlovu.
18:30 Kostel za + prarodiče z obou stran a +++
PÁTEK 22. 4. 2022 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za sourozence Elenku a Michala s prosbou za zdraví a Boží požehnání
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + bratry Josefa, Ludvíka, Františka Janíkovy, Romana Machálka, * a + rodiny Janíkovu a Juráskovu
SOBOTA 23. 4. 2022 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za + rodiče Hajdovy, jejich + děti, zetě a snachy
18:30 Kostel za + manžele Zdeňku a Miroslava Bábkovy a Huberta Ambrose
NEDĚLE 24. 4. 2022 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:00 Kostel za + rodiče Josefa a Františku Gorčíkovy, + sestru Andělu a * rodinu
08:30 Kostel na poděkování za dvacet let společného života
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za * a + rodiny Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Míznerovu a Kalbáčovu.

SVÁTKY V TÝDNU

NEDĚLE        2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy letošních velikonočních svátků.

 

OZNAMUJEME:

  • Zítra v pondělí velikonoční budou bohoslužby pouze v 7 hod. v 8. 30 hod. a v 18.30 hod.
  • Příští neděli vás zveme prožít pobožnost k Božímu milosrdenství. Začíná v 17 hod.
  • Postní pokladničky můžete během následujícího týdne přinášet do sakristie.
  • Vyšlo další číslo Života farnosti. Využijte jeho distribuci nemohoucím lidem pro šíření velikonočního poselství.

Na nástěnkách najdete:

  • Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k financování pracovníků církve. Parte P. Josefa Červenky s poznámkou o odjezdu autobusu na jeho pohřeb.

Pomáháme potřebným:

  • Materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům koordinujeme přes web: chcemepomoct.cz Více najdete na farních webových stránkách.