Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 9. do 3. 10. 2021 - 39. týden

NEDĚLE 26. 9. 2021 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Danu Pagáčovou, + Františka Migotu, za * rodinu a +++
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kaple sv. Václava Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
10:00 Kostel za * a + rodiny Viceníkovou a Potáčkovou
11:30 Kostel za + manžele Marii a Josefa Čajánkovy a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodinu Kořínkovu
PONDĚLÍ 27. 9. 2021 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
06:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a +++
18:30 Kostel poděkování za život Jarky Glabazňové a Jitky Růžičkové s prosbou o požehnání a za + prarodiče
ÚTERÝ 28. 9. 2021 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
06:30 Kostel za + Evu Kapolkovou, + syna Jozefa a * rodinu
18:30 Kostel za * a + rodinu Novotných
STŘEDA 29. 9. 2021 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
06:30 Kostel za + Stanislava Hanačíka, + rodiče z obou stran a za dar zdraví, a Boží požehnání pro * rodinu
18:30 Kostel za studenty a zaměstnance SZŚ Zlín
19:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství
ČTVRTEK 30. 9. 2021 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + bratra pana Němečka, jeho + rodinu a za Boží ochranu * rodiny
08:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství
18:30 Kostel za + manžela Antonína Gurského a * rodinu
PÁTEK 1. 10. 2021 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Starostkovu
SOBOTA 2. 10. 2021 PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
06:30 Kostel za + Marii Kopečnou, manžela, rodiče, sourozence, vnuka Karla a * rodinu
15:30 KNTB za nemocné a ty, kdo o ně pečují
18:30 Kostel za + rodiče Štětkářovy, syna Václava a zetě Vojtěcha
NEDĚLE 3. 10. 2021 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Malinovu, Kriškovu a Miklovu
08:30 Kostel na poděkování za dar svátosti manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Jurákovu
10:00 Kostel za rodinu Jakubíčkovu a za +++.
11:30 Kostel za farníky
15:00 Regina Oslava 50. otce Kamila
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodiny Čechovu a Malenovskou
  • Sbírka na opravy vynesla 85 000 Kč. Děkujeme za vaši velkou štědrost.
  • V úterý na slavnost sv. Václava bude mše sv. i večer v 18. 30 h. Po mši sv. jsme zváni skupinou Milion chvilek pro demokracii do průvodu k soše TGM.
  • Škola společenství vedená P. Kamilem začne ve středu v 19. 30 h. a ve čtvrtek

v 8. 30 h. vždy v Klubu pod kánoí. Zváni jsou i ty, kteří se ještě neúčastnili.

  • V sobotu 2. října bude skládat věčné sliby u sester klarisek ve Šternberku rodačka ze Zlína sestra Marie Veronika Dvořáková. Vzpomeňme v modlitbě.
  • až 9. října proběhne ve Zlíně na Jižních Svazích akce Noc žalmů.
  • Kamil zve farníky, v rámci svých padesátin, na přátelské posezení. Proběhne v neděli 3. října od 15 h. ve velkém sále budovy Regina.
  • Zveme všechny mladé ve věku od 12 do 16 let do nově vznikajícího či obnoveného společenství 4Young v naší farnosti. Nabízíme Vám mimo jiné zábavu, nové přátele, duchovní i životní povzbuzení a mladý tým vedoucích.  Sraz na první setkání bude v pátek 1. října v 18.10 u bočního vchodu kostela.
  • Mladší děti zveme do společenství – Misijní klubko, které se sejde v sobotu 2. října od 9 h. na faře. V případě pěkného počasí budou aktivity i venku. 
  • Ministranti budou mít první schůzku v sobotu 2. října v 9 h. v kostele. Následující den při mši v 8. 30 bude slavnostní přestup mladších ministrantů mezi starší.
  • Vyšlo další číslo Života farností. Vezměte, prosím, i těm, kteří do kostela nemohou.