Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 14. 3. do 21. 3. 2021 - 11. týden

NEDĚLE 14. 3. 2021 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za dar života a dar křtu syna Jaroslava s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
10:00 Kostel za + rodiče a + bratry a Boží požehnání pro * rodinu Šebákovu
11:30 Kostel na úmysl dárce
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + rodiče Jana a Ludmilu Pechancovy s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
PONDĚLÍ 15. 3. 2021 PONDĚLÍ 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + rodinu Macháčkovu, Fikejzovu, Petrášovu a Tomečkovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 16. 3. 2021 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Škubalovou, Štětkářovou, Salajovou a Shaw
STŘEDA 17. 3. 2021 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za zlínského kaplana P. Tona Lapšanského SJ, který tragicky zemřel před 40 lety
11:30 Kostel pohřeb: Šudřichová Božena (1929)
13:00 Kostel pohřeb: Polášková Anna (1934)
18:30 Kostel za dar zdraví
ČTVRTEK 18. 3. 2021 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za živé a + kněze a duše v očistci
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE
18:30 Kostel za + Zdeňku a Antonína Dvořákovy,  jejich + rodiče a * rodinu.
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE
PÁTEK 19. 3. 2021 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
06:30 Kostel za + rodiče a příbuzné s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro * rodinu
17:00 Kostel za ukončení pandemie na přímluvu sv. Josefa
18:00 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za + rodiče Zdeňka a Marii Těžkých, prarodiče a * rodinu
SOBOTA 20. 3. 2021 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za+ rodiče Váňovy a Zbořilovy, snachy, syna a živé rodiny
14:00 Kostel zádušní: Tarlovský Ludvík
18:30 Kostel za maminku Karlu a sestru Veroniku
NEDĚLE 21. 3. 2021 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za děti a jejich rodiny
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + rodinu Gajdaczkowou a Waszkowou
11:30 Kostel za + rodiče Drgovy, duše v očistci a nenarozené děti
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + Marušku Jurečkovou, * a + rodinu Jurečkovou, Šurou a Hevrovou