Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 8. 8. do 15. 8. 2021 - 32. týden

NEDĚLE 8. 8. 2021 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + rodiče Kovářovy, bratra, syna a sestru
08:30 Kostel za + rodiče Annu a Hynka Cholastovy, + prarodiče z obou stran a za Boží pomoc a vedení Duchem Svatým pro * rodinu
10:00 Kostel za + rodiče Ludmilu a Jana Pechancovy, + bratra Josefa a * rodinu s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 9. 8. 2021 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel na poděkování 90 let Josefa Poláška (10/8)
18:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
ÚTERÝ 10. 8. 2021 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za dožitých 90 let života s prosbou o Boží pomoc a požehnání 
STŘEDA 11. 8. 2021 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
06:30 Kostel za * a + rodiny Štérovu a Olivíkovu
13:30 Kostel pohřeb: Štanclová Ludmila (1928)
15:00 Kostel pohřeb: Krovický Pavel (1964)
18:30 Kostel za + Josefa a Julii Pokludovy, jejich děti a +++
ČTVRTEK 12. 8. 2021 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel za + Josefa Čecha a rodinu Čechovou a Bobakovou
10:00 DS Burešov za nemocné
18:30 Kostel na poděkování za dožité životní jubileum, šťastnou a láskyplnou rodinu, nemocnou matku a + otce, s prosbou o Boží ochranu a pomoc a za duše v očistci
PÁTEK 13. 8. 2021 SV. PONCIÁNA, PAPEŽE, A HIPPOLYTA, KNĚZE, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence z Mladcové
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela Josefa a rodinu Tomanovičovu
SOBOTA 14. 8. 2021 PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu a Mackovu a +++
14:00 Kostel 10. národní pouť přátel Likvidace lepry za přátele Likvidace lepry
18:30 Kostel za + Karla Vývodu
NEDĚLE 15. 8. 2021 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za 6 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
10:00 Kostel za + rodiče Zábojníkovy, jejich syny, rodiče Buchtovy, tetu a Pavla s prosbou o Boží ochranu pro * rodiny
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Karla Míču, za rodinu Raškovu a Míčovu a za +++

OZNAMUJEME

  • Děkujeme všem účastníkům a organizátorům včerejší pouti do Hlubokých Mašůvek.
  • Děkujeme za vaše modlitby za farní tábory. Příští týden děti čeká pobytový tábor v Bratřejově pro děti z prvního stupně základních škol. V modlitbě mysleme i na tábory skautské.
  • Dnes v neděli 8. srpna probíhá adorační den farnosti, zveme vás (a nejenom oficiálně zapsané) k adoraci, která bude probíhat až do večerní mše sv.
  • V sobotu 14. 8. se v naší farnosti uskuteční národní pouť přátel Likvidace lepry. Mši svaté ve 14 hod. bude předsedat prezident této organizace P. Jan Balík. Po skončení bude následovat představení celého díla.
  • V životě farnosti najdete informace k putování ikony sv. Ludmily, u příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. V naší farnosti bude ikona k uctění od 1. do 22. srpna v kostele každý den (mimo úterý) při večerní mši svaté a v neděli při bohoslužbách. Ve všední dny a v sobotu přes den může ikona putovat po rodinách, je však třeba se přihlásit do formuláře v sakristii.
  • V následujícím týdnu zveřejníme na farním webu časy výuku náboženství v následujícím školním roce.
  • V sakristii je umístěna provizorní lavice, podle které se budou v budoucnu vyrábět nové lavice do kostela. Přijďte si ji vyzkoušet.