Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 31. 5. do 7. 6. 2020 - 23. týden

NEDĚLE 31. 5. 2020 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:00 Kostel za + manžele Kusákovy s prosbou o dary Ducha svatého pro celou rodinu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za * a + rodinu Tichů a Ptáčkovu, duše v očistci, za dar 60 let společného života a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro všechny
11:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za nová i stávající kněžská a řeholní povolání
PONDĚLÍ 1. 6. 2020 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
06:30 Kostel za děti a mládež s prosbou o ochranu, pomoc a požehnání
18:30 Kostel na úmysly studentů
ÚTERÝ 2. 6. 2020 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + Františka a Alžbětu Černých a rodiče z obou stran
STŘEDA 3. 6. 2020 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za Miladu Valentovou, manžela, živou a + rodinu
18:30 Kostel za dar zdraví
ČTVRTEK 4. 6. 2020 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
06:30 Kostel za + syna a jeho + dědečka s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodinu
18:30 Kostel za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a duše v očistci
PÁTEK 5. 6. 2020 PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Zdeňku a Miroslava Bábkovy a + Huberta Ambrose
SOBOTA 6. 6. 2020 SV. PAVLÍNY, PANNY A MUČEDNICE, SPOLUPATRONKY METROPOL. CHRÁMU A CELÉ ARCIDIECÉZE , NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel (s nedělní platností) za + manžela Tibora, + rodiče a prarodiče z obou stran a + sestru Evu
NEDĚLE 7. 6. 2020 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Kostel za * a + rodinu Martincovu a Kozubíkovu
08:30 Kostel za * a + rodiny Malenovskou a Čechovu
10:00 Kostel za * a + rodinu Malotovu a duše v očistci
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za Boží milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Válkovu a Andrýskovu

Děkujeme

 • Díky za pomoc s dezinfekcí lavic po bohoslužbách. Stále potřebujeme dobrovolníky. Hlaste se prosím v kanceláři, nebo jednoduše zůstaňte po mši a nabídněte se k pomoci těm, kteří už tam pracují.

 

Oznamujeme

 • Pořad bohoslužeb: bohoslužby jsou pravidelně v hodiny, na které jsme byli zvyklí před karanténou.
 • Adorace: v zaužívaných časech v pátky a neděle.
 • Zpovídání:
  • ve všední dny 30 min před ranní mší sv. na faře v sále vedle kanceláře
  • večer, kromě úterků od 17 do 18 h. v sakristii
  • ve středy od 8 do 10 hod. v sakristii
  • v neděle dopoledne v kanceláři a během adorace (17 – 18.15 h.) v sakristii
 • Klub pod kánoí: ode dneška je po dopolední mši v 9.30 a po 10h v provozu farní kavárnička v klubu Pod Kánoí. Jste zváni k posezení s přáteli a také k obnovené službě obsluhy za barem.
 • Zapisování intencí: Od zítřka (1. června) se po ranní mši svaté budou zapisovat intence na další čtvrtletí (červenec – září)
 • Farní tábory – První týden v srpnu se uskuteční farní tábory, pobytový na faře v Bratřejově, kapacita byla již naplněna. Příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let má ještě volná místa, informace naleznete ve farním zpravodaji, upozorňujeme na chybu, tábor se uskuteční od 3 do 7. srpna, ne července.
 • Raft – je název křesťanského campu pro mladé lidi od 16 do 25 let pořádaný centrem pro mládež v Rajnochovicích Akce si získala velkou oblibu díky programu k prohloubení svého vztahu k Bohu i lidem a také díky zajímavým přednáškám, workshopům, hudbě… Nyní je nejvyšší čas se přihlásit.
 • Vytváříme databázi kontaktů – jde o snahu dosáhnout k farníkům, především k těm, kdo se lehce mohou dostat do izolace a ztratit kontakt. Uplynulá doba karantény nám ukázala jak je naše síť vztahů a pomoci děravá. Nebojte se vyplnit a odeslat nabídnutý formulář. Mimo krizová období se touto cestou budou šířit informace, nabídky ze života církve a formační materiály.