Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 16. 11. do 24. 11. 2019 - 47. týden

SOBOTA 16. 11. 2019 SV. MARKÉTY SKOTSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 17. 11. 2019 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za zemřelého Miloslava Polanského a živou rodinu
08:30 Kostel Za rodinu Strakovu a Janásovu
10:00 Kostel Za zemřelou maminku Marii Jenischovou
11:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelého Josefa Čecha a jeho rodinu a za rodiče Bobákovy a Čechovy
PONDĚLÍ 18. 11. 2019 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Froncovu a Boží požehnání
18:30 Kostel Za technology, plastikáře a metrology a na další úmysly studentů
ÚTERÝ 19. 11. 2019 ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za zemřelou sestru Marii a Anežku, jejich manžele a synovce Jiřího s prosbou o zdraví, štěstí a Boží ochranu pro živou rodinu Čechovu a Hrbáčkovu
STŘEDA 20. 11. 2019 STŘEDA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za zemřelou rodinu Škubalovu, Štetkářovu, Salajovu a rodinu Swah
18:30 Kostel Za zemřelého manžela Josefa Šafránka a duše v očistci
ČTVRTEK 21. 11. 2019 PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Wormovu
18:30 Kostel Za Jana
PÁTEK 22. 11. 2019 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel Za zemřelého Vítězslava Bartíka
18:30 Kostel Za zemřelé Zdeňku a Miroslava Bábkovy a Huberta Ambrose
SOBOTA 23. 11. 2019 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Hnilicovu, Kopečnou a za duše v očistci
18:30 Kostel Za zemřelého Karla Staňka a jeho živou rodinu
NEDĚLE 24. 11. 2019 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:00 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Holbovu, Fryštackou a Cyrilku
08:30 Kostel Za rodinu Šebestovu, Hrnčířovu a Sypalovu
10:00 Kostel Za zemřelé rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovy a švagra Ladislava Petřivalského
11:30 Kostel Na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky