Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 28. 6. do 5. 7. 2020 - 27. týden

NEDĚLE 28. 6. 2020 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Duroňovu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + Petra Večeřu a jeho * a + rodinu
11:30 Kostel za rodinu Vranovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Walterovu a za rodinu Kuklovu
PONDĚLÍ 29. 6. 2020 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
06:30 Kostel za * a + rodinu Frolkovu a duše v očistci
18:30 Kostel za komunitu Cenacolo a otevření domu v ČR
ÚTERÝ 30. 6. 2020 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
06:30 Kostel za + rodiče Váňovy a Zbořilovy, + manžela Františka a Boží požehnání pro * rodiny
STŘEDA 1. 7. 2020 STŘEDA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel za + manželku Marii Jurečkovou, rodinu Šurou, Hebrovu a Jurečkovu
ČTVRTEK 2. 7. 2020 ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za zemřelé v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za + Václava Zámečníka
PÁTEK 3. 7. 2020 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za dar života s prosbou s ochranu Panny Marie paní Šafránkové
SOBOTA 4. 7. 2020 SV. PROKOPA, OPATA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence z Mladcové
18:30 Kostel (s nedělní platností) za + syna Petra
NEDĚLE 5. 7. 2020 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
07:00 Kostel za Boží požehnání pro rodinu Šintálovu, Kolářovu a Knedlovu
08:30 Kostel za Boží požehnání pro mladou rodinu a ochranu Panny Marie při narození dítěte
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za * a + členy rodin Paciorkovy a Verbíkovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce

Oznamujeme

  • Do úterý 30. 6. ještě můžete na faře odevzdávat přihlášky do výuky náboženství a na přípravu na biřmování. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na webu.
  • Srdečně vás zveme na Večer chval, který se v našem kostele uskuteční v 19. 30h.
  • Od středy 1. července nejsou povinné roušky při bohoslužbách. Odvoláváme nařízení o podávání eucharistie pouze na ruku. Zpovídat začneme opět ve zpovědnicích v obvyklých časech, kromě středy dopoledne. Více informací najdete ve farním zpravodaji.
  • Farní kancelář bude otevřena přes prázdniny stejně jako doposud. V pondělí a ve středu v úředních hodinách. Stále jsou volné intence na mše na srpen a září.
  • Také během prázdnin bude otevřen v neděli klub Pod Kánoí po dopoledních bohoslužbách. Prosíme o zapsání na službu za barem.
  • Farní knihovna bude přes prázdniny uzavřená.
  • Krajská galerie výtvarných umění zve na večer s jezuitským knězem P. Františkem Líznou. Zazní verše z jeho básnické sbírky a v pořadu vystoupí romští hudebníci. Akce se uskuteční v pátek 3. července v 18.30 v budově krajské galerie (Městské knihovny).
  • Stále se opakuje problém s žebrajícími lidmi v předsíni kostela. Znovu a důrazně upozorňujeme farníky, aby těmto lidem nedávaly peníze. Taková pomoc není žádnou pomocí, jen tyto lidi udržuje ve stavu, na který si zvykli. Každý z nich má možnost získat prostředky jinde např. i na Charitě, pro kterou jsou pravidelné sbírky. V případě takového obtěžování nebo dokonce spaní v kostelních lavicích a jiných výtržnostech volejte městskou policii nebo vše nahlaste na faře.