Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 13. 6. do 20. 6. 2021 - 24. týden

NEDĚLE 13. 6. 2021 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za dar zdraví pro nemocného kněze Antonína
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + rodiče Novosadovy, + Janu Pechancovu, * rodinu Pavelcovu a duše v očistci
11:30 Kostel na poděkování za obdržené milosti s prosbou o požehnání pro rodinu Jurákovu a Adamuškovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + členy Živého růžence
PONDĚLÍ 14. 6. 2021 PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za nenarozené děti 
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 15. 6. 2021 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za Boží požehnání pro děti k výročí křtu
STŘEDA 16. 6. 2021 STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Patočkovu a Sahánkovou
10:00 Kostel pohřeb: Ryšková Paulina (1926)
11:30 Kostel pohřeb: Škrábalová Helena (1938)
18:30 Kostel za + rodiče Hnilovy a jejich + děti a prosbou o ochranu a Boží pomoc pro * rodinu
ČTVRTEK 17. 6. 2021 ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + členy rodiny Vrbíkovi a Paciorkovi
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída
18:30 Kostel za + Vlastimila Karáska, rodiny Karáskovu a Pančoškovu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 18. 6. 2021 PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče Němečkovy, jejich + děti s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + profesora Jaroslava Rybku a jeho + manželku MUDr. Vlastu Rybkovou
SOBOTA 19. 6. 2021 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Karáskovu
12:00 Kostel svatba: Tománková + Casiadi
18:30 Kostel za * a + rodinu Bartoňkovu a Jemelkovu
20:00 Kostel v rámci Milovaného města
NEDĚLE 20. 6. 2021 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Ordeltovu a Bernatíkovu
08:30 Kostel na úmysl dárce
10:00 Kostel za farníky | přenos do Tv Noe
11:30 Kostel za + Ludmilu Odvárkovou a Josefa Odvárku a za Boží pomoc pro * rodinu Mačkovu a Odvárkovu
15:00 nám. Míru Milované město
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Malotovu, syna Tomáše jeho ženu Irenu, vnučky Natálku a Sofii, s prosbou a dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
Hlášení farnosti
13. 6. 2021
11. neděle v mezidobí

SVÁTKY V TÝDNU

 

Úterý                        Památka sv. Víta, mučedníka

NEDĚLE                    12. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME

  • Od dnešního dne otevíráme provoz v klubu Pod kánoí. Zveme vás k přátelskému posezení.
  • Ve čtvrtek 17. června se v 18 h. uskuteční v sále na Regině úvodní setkání zodpovědných za nejrůznější skupiny v naší farnosti. Budeme jednat o novém modelu pastoračního doprovázení.
  • V pátek 18. června zveme na faru zájemce o biřmování. Sraz bude v 19.30 h. Přijít mohou i ti, kteří už jsou starší a doposud tuto svátost nepřijali. Připomínáme, že při biřmování sesílá Bůh na pokřtěné svého Ducha, bez něhož není možné žít plný křesťanský život. Na tomto úvodním setkání budeme domlouvat důležité organizační věci. Prosím vyhraďte si čas.
  • Ve stejném čase se na faře uskuteční setkání akolytů a ministrantů starších 15 let. Bude řeč o službě u oltáře a upřesňující informace o liturgii.
  • V pátek 18. června zveme poslední mládežnickou bohoslužbu z cyklu Nebe na zemi je do Otrokovic na 18.30 h.
  • V neděli 20. června se na náměstí Míru uskuteční již podruhé akce pro rodiny nazvaná Milované město. V předvečer bude v kostele předprogram doprovázený písněmi z Taizé v podání skupiny Adorare. Podrobnosti naleznete na plakátcích a webu.
  • Přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022: Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě nenavštěvovaly prosíme, aby vyplnili přihlášku, která je ke stažení na webu, nebo si ji mohou vyzvednout v sakristii v kostele nebo na faře.
  • V sakristii si můžete vyzvednout víno z arcibiskupských sklepů, jako poděkování za vaše příspěvky na opravu varhan.