Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 9. do 26. 9. 2021 - 38. týden

NEDĚLE 19. 9. 2021 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + Františka Dlabače, + rodinu, za nemocnou osobu, za * rodinu, vyprošení Božího požehnání a dar zdraví
10:00 Kostel za + Václava Klinkovského a * rodinu
11:30 Kostel za + Josefa a Ludmilu Odvárkovi, za * rodinu Mačkovu a Odvárkovu a za duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel k dvouletému výročí úmrtí naší maminky Amálie Šimurdové, za duše v očistci a za * rodinu
PONDĚLÍ 20. 9. 2021 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + Ludmilu Jakubovou ze Slušovic
18:30 Kostel za manžele Šárku a Josefa a děti Barboru a Jakuba, za odpuštění a vyřešení složité situace v jejich rodině
ÚTERÝ 21. 9. 2021 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
06:30 Kostel za + Marii a Františka Kopečné, vnuka Karla, rodiče a sourozence z obou stran a za Vilemínu Staňkovou a její + rodinu
STŘEDA 22. 9. 2021 STŘEDA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za syna Petra Šafránka a jeho rodinu, s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
18:30 Kostel na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc pro * a + rodinu
ČTVRTEK 23. 9. 2021 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
06:30 Kostel za + Jiřinu a Josefa Nášelovy z Letné a za * rodinu Jaroslava Nášela
18:30 Kostel za zemřelé Boženu a Jana Stuchlíkovi a rodiče z obou stran
PÁTEK 24. 9. 2021 PÁTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za děti a vnoučata a za mír ve světě
10:00 Kostel Alzheimercentrum mše P. Ivan
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela Viktora Doležala a + rodinu Chovancovu
SOBOTA 25. 9. 2021 SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Jaroslava Nepevného, jeho * a + rodinu a za + Josefa Králíka a jeho * a + rodinu
15:30 KNTB za nemocné a ty, kdo o ně pečují
18:30 Kostel za + Liboslava Mahdala, aby mu Pán odpustil všechny jeho nedokonalosti, přijal ho do věčné slávy a odplatil mu vše dobré co vykonal pro druhé.
NEDĚLE 26. 9. 2021 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Danu Pagáčovou, + Františka Migotu, za * rodinu a +++
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kaple sv. Václava Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
10:00 Kostel za * a + rodiny Viceníkovou a Potáčkovou
11:30 Kostel za + manžele Marii a Josefa Čajánkovy a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodinu Kořínkovu
Sbírka na opravy a investice farnosti
Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
  • Sbírka na podporu multižánrového festivalu UNITED vynesla 47 378 Kč. Děkujeme.
  • Dnes probíhá pravidelná sbírka na opravy. Stále shromažďujeme finance na generální opravu varhan.
  • V kostele již začala oprava varhan a koncem září začne výmalba, což s sebou ponese jisté komplikace. Prosíme o vaši trpělivost.
  • Ve farnosti jsme započali výuku náboženství. Vyzýváme rodiče, kteří ještě váhají s přihlášením svého dítěte, aby se co nejdříve rozhodli.
  • Přijměte pozvání Aliance pro rodinu na besedu s Katy Faust o problematice výchovy dětí stejnopohlavními páry. Uskuteční se ve středu 22. září od 18 h. v Baťově institutu 14/15.
  • Příští neděli 26. září jsme zváni na pouťovou mši sv. na Kudlov. Začátek v 10 h. Sraz pěších poutníků v 8 h. u kříže před kostelem, bližší informace u Františka Chvatíka.
  • až 9. října proběhne ve Zlíně na Jižních Svazích Noc žalmů. Žalmy budeme číst celou noc v kostele Panny Marie. Zveme všechny, aby se zapojili. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo prodejně Veni. Více informací najdete v Životě farností.
  • Kamil zve farníky, v rámci svých padesátin, na přátelské posezení. Proběhne v neděli 3. října od 15 h. ve velkém sále budovy Regina.