Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 3. 4. do 10. 4. 2022 - 14. týden

NEDĚLE 3. 4. 2022 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za manžele Hánovy s prosbu o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
08:30 Kostel za + Františka a Rostislava Ovesné a * rodinu.
10:00 Kostel za + manžele Mitáčkovy a Dvorské, jejich + rodiče z obou stran, + manžele Hamerníkovy, + Jaroslava Novákova , * rodinu Dvorských a +++
11:30 Kostel na poděkování za dar života
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
PONDĚLÍ 4. 4. 2022 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodiny Valentovu, Strnadovu, Smetanovu, za  Leonku, její dceru Natálku s prosbou o zdraví, požehnání a ochranu Panny Marie
11:00 Kostel pohřeb: Zuska František (1932)
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 5. 4. 2022 ÚTERÝ 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za zdárné ukončení studia vnuků s prosbou o Boží požehnání a moudré rozhodnutí do dalšího života
STŘEDA 6. 4. 2022 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Jitku, sestru Antonii a švagra Michala.
10:00 Kostel pohřeb: Vrba František (1946) 
18:30 Kostel za + Josefa Ingra
ČTVRTEK 7. 4. 2022 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
10:00 Kostel mše na Burešově
17:15 Kostel za rodiny zasažené válkou na Ukrajině
18:30 Kostel za + Marii Küffelovou, bývalou farskou hospodyni v Topolné.
PÁTEK 8. 4. 2022 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Marii Adamkovou, + Antoniny Grebiky, a za * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za + Miroslava Bobáka s prosbou za klid duše a Boží odpuštění a jeho * rodinu
SOBOTA 9. 4. 2022 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za nemocné rodiče, pokorné přijetí Boží vůle s důvěrou v Boží prozřetelnost, za  kmotřence
18:30 Kostel za + Žofii Vaštíkovou v den jejích nedožitých 83 let.
NEDĚLE 10. 4. 2022 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:00 Kostel za děti a jejich rodiny.
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel za + Zdeňku a Antonína Dvořákovy, jejich rodiče a * rodinu
11:30 Kostel za + Antonína Kočaře
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Pavla Ryšavého, + dvoje rodiče a * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

NEDĚLE        Květná neděle      

 

DĚKUJEME:

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu sobotní duchovní obnovy.

OZNAMUJEME:

  • Arcibiskupské sklepy budou za týden v neděli 10. 4. dopoledne prodávat před kostelem svá vína.
  • Pokud chcete informovat ostatní o jakýchkoli aktivitách, udělejte to především prostřednictvím Života farnosti. Uzávěrka bude vždy v pátek v týdnu po vyjití nového čísla. Plakáty na nástěnku dodávejte v předstihu ve formátu A4.

V novém čísle Života farností najdete:

  • Přehled o letošních velikonočních obřadech a časech předvelikonočních zpovědí; Pozvání na pobyt pro vdovy a vdovce; Výuka češtiny pro ukrajinské maminky; Pochod pro život; Zasvěcení světa Panně Marii; Poděkování kostelníkům a mnoho dalšího.

Na nástěnkách najdete pozvání na:

  • Plakátek s rozpisem zkoušek zpěvu na Velikonoce – jsou zváni všichni zpěváci.

Pomáháme potřebným:

  • Materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům koordinujeme přes web: chcemepomoct.cz Více najdete na farních webových stránkách. Momentálně sháníme: postele, drobné vybavení do kuchyně, ale i stoly apod.