Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nemilujte jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Některé rady pro rodiče dětí od 2 do 5 let při bohoslužbách pro děti

1. Už doma rozmlouvat s dítětem: Co to je kostel? Proč se chodí do kostela? Jak se tam chováme?... („Dům Boha, lidé se tam společně modlí, naslouchají Božímu slovu... proto se zbytečně nemluví, nesmíme ostatní přítomné rušit" atd.) Pozor! Když současně vícero dětí s rodiči či sourozenci třeba i potichu mluví, lidé v předních lavicích mohou mít problémy se slyšením Božího slova.

2. Před vstupem do kostela si vždy připomenout ještě jednou důležité zásady.

3. Dítě vydrží být potichu jen nějakou chvíli. Proto je lépe přijít do kostela až na poslední chvíli. (Předtím si třeba nějak obsadit, někým si podržet místo).

4. Nehovořit s dítětem ani před zahájením nebo začátkem mše svaté. Stále udržovat, zachovávat to, co jsme si řekli před vstupem do kostela.

5. Každé dítě má svou individuální dobu, kdy vydrží potichu. Když rodiče vidí, že dítě je už neklidné, pak nastupuje moudrost rodičů jak dítě „zabavit" - třeba na něco šeptem upozornit („za chvíli bude pán vybírat a ty mu dáš penízky, bude zvonit zvoneček, půjdeš k oltáři...") Nebo vzít dítě na klín, pohladit; postupně vytahovat dětský misálek, obrázkovou bibli, nějaký obrázek, milou hračku... Pozor! Nevytáhnout všechny věci najednou, musí být stále něco nového. Když už nic nezabírá, vzít dítě do náručí či za ruku a jít k zadním lavicím na prohlídku kostela. Ukázat dětem něco v kostele: sochu, květinu, Lurdskou kapli... Nedoporučujeme, aby si děti zvykaly v kostele na jídlo. Snad pouze, když má malé dítě velkou žízeň, ať se napije.

6. Máte-li dvě malé děti, ať si každý rodič vezme na starosti jedno dítě. Nebo si vezměte na pomoc jiného příbuzného či známého.

7. Dítě si při mši svaté nemůže dělat to, co chce. Ale jen to, co mu rodiče dovolí. Už od malička by se mělo vést ke kázni, která je ale přiměřená jeho věku. Nemohu po dítěti pochopitelně chtít to, co mohu vyžadovat po starším sourozenci. Záleží na moudrosti, vynalézavosti, zásadovosti a důslednosti rodičů. Každý rodič má určité své zkušenosti a pedagogické znalosti. Mnohé má jistě i načteno, odpozorováno, vyzkoušeno.

8. Nelze dovolit, aby dítě samo chodilo po kostele či aby si sedalo na schody k oltáři, i když přitom nemluví. V tom okamžiku se stává středem pozornosti všech, upoutává na sebe pozornost ostatních dětí, které už nedávají pozor. Některé další děti se budou pokoušet ono neposedné dítě napodobovat. Pokud má vaše ratolest uvedené cestovatelské sklony, je lepší si společně sedávat do prvních pevných lavic, odkud se tak snadno nedá vyběhnout! Až si váš cestovatel zvykne setrvat na místě, můžete se zase přesunout na původní místo, kde je rodina zvyklá.

9. Protože děti pochopitelně nejsou schopny vydržet stále v klidu na jednom místě, ale potřebují pohyb, jsou možné např. „pohyby":

  • přede mší sv. počkat před sakristií a jít za křížem v průvodu do kostela; vy si své dítě pak odchytíte před oltářem
  • každou neděli může dítě samostatně či s rodičem jít v obětním průvodu, kde se přinášejí víno a hostie. Dítě může třeba přinést něco, co si doma nakreslilo, na základě přečteného textu z bible a pak předat knězi.
  • jít s tatínkem při sbírce vybírat peníze
  • na Otčenáš jít dopředu a pak přinést pokoj tj. podat ruku nejen vám, rodičům, ale i kamarádům, příbuzným případně dalším přítomným
  • při přijímání si může dítě spolu s vámi přijít pro křížek


10. Rodiče by se měli snažit, aby dítě příliš nerušilo ostatní, zvláště při čtení či kázání. U malého či hyperaktivního dítěte když nemá svůj den a najde ho při čtení zabavit, je moudrost jít s ním na chvíli i ven nebo třeba do Lurdské kaple.


ZÁVĚREM :


I MALÉ DÍTĚ DO KOSTELA PATŘÍ - VŽDYŤ I ONO PATŘÍ DO BOŽÍ RODINY.
Pán Ježíš řekl: "Nechte maličké přijít ke mně a nebraňte jim!" Přicházejte s dětmi co nejblíže k oltáři, máte k dispozici první dvě pevné lavice a také malé přenosné sedačky, aby děti viděly, co se u oltáře děje.

Moc vám děkujeme, že děti do kostela za Pánem Ježíšem přivádíte. My kněží se radujeme z každého dítěte, které je s námi v kostele.
Vyprošujeme vám moudrost, trpělivost a stálou lásku ve výchově vašich dětí. Věříme, že vaše snaha přinese jednou velké ovoce!
P. Ivan Fišar

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Farní tábor 20.08.2018, 56 fotek
Farní tábor

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz