Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Týdenní plán farnosti 15. - 22. září 2019

AKTUÁLNÍ PROGRAM ŽIVOTA FARNOSTI SV. FILIPA A JAKUBA

Neděle 15. 09. - Neděle 22. 09. 2019

NEDĚLE 15 . 9. 2019 NEDĚLE 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
7:00 Kostel Mše svatá
8:30 Kostel Mše svatá se zahájením skautského roku
10:00 Kostel Mše svatá s udílením svátosti biřmování
11:30 Kostel Mše svatá (nácvik mužské scholy v 10:30 na faře)
17:00 Kostel Tichá adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke sv. zpovědi
18:30 Kostel Mše svatá

PONDĚLÍ 16. 9. 2019 PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE
6:30 Kostel Mše svatá
17:55 Kostel Růženec za závislé
18:30 Kostel Mše svatá

ÚTERÝ 17. 9. 2019 ÚTERÝ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
6:30 Kostel Mše svatá
9:00 Fara Klub maminek - otevřené setkání v Klubu Pod kánoí
18:30 Regina Filmový apoštolát - Pošli to dál (Velký sál)

STŘEDA 18. 9. 2019 STŘEDA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
6:30 Kostel Mše svatá
8:00 Kostel Příležitost ke sv. zpovědi (8:00-10:00)

17:00 Fara Náboženství pro dospělé - modlitba nad nedělním evangeliem
18:30 Kostel Mše svatá

ČTVRTEK 19. 9. 2019 ČTVRTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
6:30 Kostel Mše svatá
18:30 Kostel Mše svatá

PÁTEK 20. 9. 2019 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
6:30 Kostel Mše svatá

17:00 Kostel Tichá adorace Nejsvětější svátosti, příležitost ke sv. zpovědi
18:30 Kostel Mše svatá
19:15 Fara Zkouška chrámového sboru (sál)

SOBOTA 21. 9. 2019 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
6:30 Kostel Mše svatá V 15:30 je mše svatá za nemocné v nemocnici T. Bati, oddělení 48
18:00 Kostel A zvony znějí - modlitba růžence za mír
18:30 Kostel Mše svatá

NEDĚLE 22. 9. 2019 NEDĚLE 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
7:00 Kostel Mše svatá 
8:30 Kostel Mše svatá zvláště pro děti
10:00 Kostel Mše svatá
11:30 Kostel Mše svatá (nácvik mužské scholy v 10:30 na faře)
17:00 Kostel Tichá adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke sv. zpovědi
18:30 Kostel Mše svatá

*Příležitost ke svaté zpovědi je také půl hodiny před každou mší svatou.
Každou neděli po dopolední mši svaté je otevřený klub Pod Kánoí s Nedělní knihovničkou.
Uvítáme nové zpěváky a hudebníky do našich schol

Napište si do diáře:

16. 9. Začíná výuka náboženství v naší farnosti
21. 9. Pěší pouť rodičů, dětí a pedagogů do Štípy - sraz 13. 30 u CZŠ a CMŠ Zlín
21. 9. „Podnikání podle ducha" - konference pro křesťanské podnikatele na Velehradě
5. 10. Misijní kongres dětí v Kroměříži

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Obřad uvedení do katechumenátu 11.02.2007, 15 fotek
Obřad uvedení do katechumenátu

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz