Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Přijímejte jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás - k oslavě Boží."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

foto aktuality

30. Velikonoční ráno

Co tě napadne, když řeknu „Veliká noc"? (...) Někoho možná napadne, že byla veliká tma nebo že byla noc moc dlouhá. Anebo že se v tu noc stalo něco moc důležitého. Víte už z pašijí minulé neděle, proč a odkdy Židé slavili Velikonoce. (...) Před dávnými časy jejich praprapra...dědečkové a babičky byli v tu noc Bohem zázračně zachráněni. V Egyptě pracovali jako otroci, bylo jim opravdu těžko. Egypťané je trápili, bili, dávali jim těžkou práci, kterou sami nechtěli dělat, a byli nespravedliví. Bůh poslal Židům zachránce, jmenoval se Mojžíš. V paláci faraona i v celé zemi udělal Bůh mnoho zázraků a pak jedné noci převedl Mojžíš Izraelity přes Rudé moře do bezpečí. Všechny pronásledovatele, kteří je chtěli chytit, zalila mořská voda. Izraelité byli zachráněni. Vždycky jednou za rok tuto událost slavili právě o Velikonocích. Také Pán Ježíš s ostatními poutníky chodil pravidelně do Jeruzaléma, kde probíhaly oslavy. O těch Velikonocích přijel do města na oslátku, ale ty už asi víš, co potom následovalo. (...)

Všichni přátelé Pána Ježíše byli po jeho smrti opravdu smutní a plakali. Jedním z nejlepších Ježíšových kamarádů byl Jan, trávili spolu nejvíce času a rozuměli si. Doprovázel ho při křížové cestě až na Golgotu a viděl ho zemřít na kříži. Jan také pomáhal pozdě odpoledne uložit Ježíšovo tělo do hrobu. Židé své zemřelé pomazávali mastmi s bylinami a balili je do plátna, i hlavu jim balili šátkem a pak je položili do vysekané jeskyňky ve skále. Od pátečního večera seděl Jan s ostatními apoštoly a byli všichni tak smutní, že si ani nevšimli, jak utekla sobota, že už začíná neděle a brzy začne svítit sluníčko. Najednou je probralo hlasité volání zvenku; jejich dobrá známá Marie Magdaléna k nim přiběhla, že Ježíšův hrob je otevřený a prázdný. Jan okamžitě vyskočil a utíkal, jak uměl nejrychleji, aby se podíval do hrobu. Hned za ním běžel nejstarší apoštol - víš, jak se jmenoval? (...) To se ví, že mladý, rychlý Jan byl u hrobu první a viděl, že vstupní otvor je opravdu odkrytý. Velký těžký kámen, kterým ho zakryli, byl odsunutý stranou. Jan si vážil staršího Petra, věděl, že si Petr umí se vším hned poradit. Že bude dobré počkat na jeho názor. Tak počkal, až udýchaný Petr vstoupí dovnitř, a po něm tam vstoupil i Jan. To, co uviděli, byla opravdu záhada. Hrob byl opravdu prázdný. Plátno leželo složené v koutě. Kdo ho tam složil? Kdyby Ježíšovo tělo ukradli zloději, neměli by čas šátek tak pěkně skládat. Navíc byl hrob hlídán spolehlivými římskými vojáky. Vypadalo to jako ta nejtěžší detektivní záhada. Ale oba učedníci najednou pochopili, že Pán Ježíš je Bůh, že dokáže všechno. Že je silnější než všichni lidé a že přemohl i smrt. A proto že v hrobě Ježíše hledat nemusejí.

Aktivita

Co bys nakreslil, kdybys měl jako malíř namalovat slovo „Aleluja" jako obrázek? Zkus to. A ode dneška se usmívej mnohem častěji než dosud, aby na tobě byla poznat velikonoční radost. Překvap maminku nebo babičku a vyzdob stůl vázičkou s několika květinkami, možná už venku něco rozkvetlého najdeš.

Modlitba

Aleluja, Pane Ježíši, děkuji ti za letošní Velikonoce. Děkuji ti za tu velkou radost, že jsi vstal z mrtvých. Ukázal jsi nám, že každý, kdo ti věří, dostane také nový život. Děkuji ti za lidi, kteří mě naučili, že ti věřím. Těším se, že jednou budeme všichni spolu u tebe v nebi. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Schůzka obsluhujících v klubu Pod kánoí 31.05.2009, 4 fotek
Schůzka obsluhujících v klubu Pod kánoí

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz