Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

29. Pašije

Dnešní neděli čtou dlouhatánské evangelium - pašije - obvykle tři lidé: vypravěč, kněz, který čte slova Pána Ježíše, a třetí muž, který mluví za apoštoly a za ostatní lidi. Evangelium dnes vypráví o nejdůležitějších událostech posledních dvou dnů života Pána Ježíše na zemi. Víš, jak se tyto dva dny jmenují? (...) A které svátky těmito dny začínají? (...) Také Židé slavili Velikonoce a řádně se na ně připravovali. Jejich velké slavnosti se konaly v Jeruzalémě, kde stál slavný chrám. Tam chodili na pouť Izraelité z celé země několikrát za rok, aby se poklonili Hospodinu. Velikonoce byly moc důležité svátky, protože před mnoha lety Bůh v jedné takové noci vyvedl jejich národ z Egypta, kde sloužili jako otroci. Během té noci se z ubohých otroků stali svobodní lidé. Proto si každý rok právě o Velikonocích tuto událost Židé připomínali. Slavnost začínala společnou rodinnou večeří.

Pán Ježíš se svými učedníky začal slavit Velikonoce ve čtvrtek večer. Byla to jeho poslední večeře a důležité věci, které jim říkal, si měli dobře zapamatovat. Jako když třeba tatínek nebo maminka odjíždějí na delší dobu z domu a každému oznámí, co má dělat, aby všechno bylo v pořádku, než se vrátí. Tak například řeknou, že se musí zamykat dům, že máte krmit rybičky, nehádat se, a co ještě? (...) Učedníci měli Pána Ježíše moc rádi a dávali dobrý pozor. Hlavně když vzal chleba, pomodlil se, lámal ho na kousky a dával každému z nich, aby jedl. Při tom jim říkal, že je to jeho tělo a že to mají dělat pokaždé, když se spolu znovu sejdou, na jeho památku. Velký pozor dávali také, když držel kalich s vínem - tenkrát ještě neměli sklenice -, aby si zapamatovali, že v tom kalichu je víno, které se promění. Když se ho pak společně napijí, bude v nich místo vína Ježíšova krev a ta je bude chránit, aby jim nic zlého nemohlo ublížit. Vůbec nevěděli, jak se to stane, ale věřili Ježíši a poslechli ho. Pak se dověděli ještě mnoho jiného. Třeba to, že je mezi nim jeden zrádce. Víš, kdo to byl? (...) Také slyšeli, že se nemají jeden na druhého vytahovat, že nemají chtít pro sebe žádné zvláštní výhody. Že se Bohu líbí takoví lidé, kteří pomáhají druhým. Při té řeči už spolu šli do zahrady v Getsemanech na Olivové hoře, kousíček za městem, kam se Pán Ježíš chodíval modlit. Všude byl klid a najezení učedníci místo modlitby spokojeně usnuli. Netušili, že se už blíží vojáci, aby Pána Ježíše zajali. Když je pak Ježíš o něco později probudil, dostali pořádně veliký strach. Viděli všechny zlé věci, kterými vojáci i velekněží Ježíšovi ubližovali. Pamatuješ si, co se všechno stalo? (...) Jenom učedník Jan se odvážil jít až na kopec Golgotu, kde Pána Ježíše ukřižovali. Pak pomáhal s pohřbem jeho mrtvého těla. Ostatní utekli a báli se. Měli strach hlavně proto, že v tom zmatku zapomněli na všechno, co jim Pán Ježíš říkal.

Aktivita

Nakresli, čeho všeho se bojíš. Jsi rád, když je někdo v tu chvíli s tebou? Kdo ti nejvíce pomáhá zahnat strach? Když Pánu Ježíši hrozilo velké nebezpečí, jeho kamarádi na něho zapomněli. Pomodli se tento týden každý den ráno i večer modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria, aby Ježíš věděl, že zůstaneš jeho dobrým kamarádem. Přes svůj obrázek nakresli velký Ježíšův kříž, který překryje všechny tvoje strachy.

Modlitba

Pane Ježíši, děkuji ti, že ses odvážil umřít na kříži a neutekl jsi pryč. Udělal jsi to proto, abych se nemusel bát ničeho zlého, protože ty budeš vždycky se mnou. Pomůžeš mi být statečným a odvážným, pomůžeš i těm, za které se pomodlím. Věřím ti, že nás přivedeš k sobě do nebe. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Misijní snídaně a jarmark 22.10.2013, 10 fotek
Misijní snídaně a jarmark

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz