Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

25. Ježíšovi přátelé žijí na zemi i v nebi

Minulou neděli jsme si povídali o tom, že je moc důležité mít dobré kamarády, abychom nedělali špatné věci. Pán Ježíš měl 72 kamarádů, říkali jim učedníci, ale dvanáct z nich bylo opravdu dobrých. A v těch dvanácti měl tři úplně nejvěrnější, ti s ním všude chodili a nejvíc si s ním povídali. Jmenovali se Petr, Jakub a Jan. Jak se jmenují tvoji nejlepší kamarádi? (...) Jak často jste spolu? (...) Když chceš udělat něco důležitého, určitě jim o tom řekneš, že? A taky je určitě pozveš na nějakou slavnost - třeba na své narozeniny.

Pán Ježíš měl dnes pro své přátele připravené jedno veliké překvapení. Vůbec nic jim neprozradil, jenom je pozval na horskou túru. Hora, kam měl namířeno, se jmenovala Tábor. Po namáhavém výstupu byli jeho učedníci asi unaveni, a tak na chvilku usnuli. Když se probudili, nestačili se divit. Co viděli? (...)

Pán Ježíš nejenže vůbec nespal, ale stál kousek dál a bavil se se dvěma neznámými muži. Vypadal úplně jinak než obvykle. Celý zářil, vypadal jako mocný a slavný král a vycházelo z něho jasné světlo. A ti dva neznámí také zářili zvláštním světlem, až oči přecházely. Něco učedníkům napovědělo, že vidí dva nejslavnější proroky z dávných časů, Mojžíše a Eliáše. Zvláštní na tom bylo to, že tito proroci už dávno zemřeli, a při tom tady teď byli krásní a živí.

S Ježíšem se velice dobře znali a pěkně si povídali. Jak je to možné? (...)

Petra napadlo, že by pro ně mohli postavit nějaký přístřešek, třeba stan, aby si všichni mohli k tomu povídání sednout. Chtěl se z toho všeho divení vzpamatovat nějakou prací. Ale ještě než všechno domyslel a dořekl, stala se další zvláštní věc. Překvapení dnes nemělo konce. Najednou byla všude kolem nich taková měkoučká mlha, něco jako by to byl mrak, ale ne mokrý. Byl jsi už někdy v husté mlze? A bál ses? (...) Všichni tři učedníci najednou dostali strach. Všechno bylo takové neznámé. Přemýšleli, co teď mají udělat, a náhle uslyšeli Boží hlas. Bůh jim řekl, že si dobře vybrali Ježíše za svého nejlepšího kamaráda. Je to Boží Syn a s ním poznají samé dobré věci. Nikdo lepší neexistuje.

Aktivita

Znáš jistě hodně lidí, ale Pán Ježíš zná všechny. I ty, které už nemůžeme vidět, protože zemřeli a žijí u něho v nebi. Říkáme jim svatí. Napiš si na papír jména těch Ježíšových přátel, které už alespoň trošku znáš. Můžeš si pomoct katolickým kalendářem. Znají tvoji kamarádi tolik svatých co ty? Pověz jim o nich.

Modlitba

Pane Ježíši, jsem moc rád, že jsi svým kamarádům ukázal, jak krásné to bude s tebou v nebi. Taky jsi nám prozradil, že až zemřeme, budeme v nebi znovu živí a zase se u tebe potkáme se všemi, kdo měli nás a tebe rádi. Děkuji ti za to, že chceš být můj nejlepší kamarád. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Farní pout 05.05.2013, 32 fotek
Farní pout

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz