Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já mezi nimi."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

17. Kde máme Ježíše hledat?

Znáš nějaké poutní místo? (...) Co tam bývá? (...) Je to místo, kde lidé v minulosti zažili nějaké neobvyklé setkání s Pánem Bohem nebo ještě častěji s Pannou Marií či s přímluvou některých svatých - sv. Anny, Jakuba, Václava, některého apoštola. Často se zde udál zázrak záchrany života nebo uzdravení z vážné nemoci a vděční věřící tu postavili kapličku nebo kostel. V den výročí této události se zde slaví slavná mše svatá. Dříve sem lidé putovali pěšky, dnes většinou přijíždějí vlakem, autobusy nebo auty. Někdy se jich sejde takové množství, že je obtížné se vůbec někam protlačit. Pokud se takový malý človíček, jako jsi ty, nedrží dospělého pevně za ruku, lehce se ztratí. Většinou to končí pláčem, všude samé cizí tváře a maminka nikde. Ztratit se můžeš venku mezi stánky, na nádraží, ale i přímo v kostele, když je tam plno. Už se ti to někdy stalo? Jak to dopadlo? (...)

Na poutě chodili i Židé. Jejich poutním místem byl chrám v Jeruzalémě, kam se několikrát v roce rodiny z celé země vypravily, aby společně uctily a oslavily Hospodina, svého Boha. Pro rodinu Josefa, Marie a malého Ježíše, kteří putovali z Nazareta, to bylo kolem 100 km, přes hory a pustinu, skoro týdenní putování. Proto šli pohromadě se sousedy a dalšími příbuznými z vesnice, aby i dětem cesta lépe ubíhala. V obrovském hlavním městě Jeruzalémě bylo jako ve včelím úlu. Hlava na hlavě, křik, poutníci i cizinci, do toho obchodníci a trhovci; není divu, že se co chvíli někdo ztratil. Když oslavy skončily, vydali se všichni na cestu domů. Byli unaveni, brzy večer usnuli. Druhého dne se rozeběhlo klubíčko rozesmátých kluků ke svým rodičům, ale Ježíš mezi nimi nebyl. Nikdo z nich ho neviděl. Ustaraní rodiče spěchali zpět do Jeruzaléma. Ptali se známých, v noclehárně, prohlédli kdejakou uličku a místa, která navštívili, ale bylo to jako hledat jehlu v kupce sena. Smutní a vyčerpaní vstoupili třetí den do chrámu a zůstali užaslí stát. Dolehl k nim dobře známý chlapcův hlas a pak už Ježíše i uviděli. Povídal si s váženými učenci, kteří žasli, kolik moudrosti tento mladíček v sobě má, jak rozumí Božím věcem. Žasli, jak dobře zná Starý zákon i důležité knihy. Ježíšova maminka mu ale řekla, že byli smutní a měli o něj velký strach, když tak dlouho nevěděli, kde je. Ježíš se na ni podíval a slíbil, že už se to nikdy nestane, že už ho nikdy nebudou muset dlouho hledat. Protože on bude vždycky tam, kde je potřeba vysvětlovat pravdu o Pánu Bohu a o jeho lásce k lidem.

Aktivita

Nakresli kostel, který je ve vaší farnosti, a nakresli k němu svou rodinu, jak sedí kolem Pána Ježíše a poslouchá ho. Obrázek můžeš dát doma ke stromečku a zazpívat si u něj s ostatními nějakou koledu. Jako poděkování za to, že můžete být spolu v takovém krásném čase Vánoc.

Modlitba

Pane Ježíši, prosím tě za lidi, kteří tě hledají a nevědí, že tě mohou najít v kostele. Prosím tě za moje kamarády, kteří do kostela nechodí, ale mají hodné rodiče, přijď ty k nim do jejich rodiny a pozvi je. A prosím tě za děti, které mají smutné Vánoce, aby je našel někdo, kdo je bude mít opravdu rád a přivede je k tobě. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Živý betlém 2017 30.12.2017, 20 fotek
Živý betlém 2017

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz