Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové."
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

16. Požehnaná jsi mezi ženami

Když se má v rodině narodit děťátko, připravují pro něho maminka s tatínkem mnoho věcí. Co třeba? (...) A je dobře, když mamince během těchto příprav někdo pomáhá. Proč? (...)

Panna Maria se jednoho dne dověděla, že se její tetě Alžbětě daleko v horách má už brzy narodit děťátko. Rozhodla se, že za ní půjde, aby jí pomohla. Teta byla mnohem starší než Maria a práce u nich v domácnosti bylo stále plno. Marii měla moc ráda a těšila se na ni. Maria se tedy vydala na dlouhou cestu. Nikomu neprozradila, že také jí se do půl roku narodí chlapec. Představ si ale, že teta se to přece jen dozvěděla. Pro obě to bylo veliké překvapení. Víš, jak se to stalo?

Bylo už pozdní odpoledne, sluníčko se začalo balit do červánků, když se v městečku Ain Karim v domě Zachariáše a jeho ženy Alžběty rozlehl dívčí pozdrav: „Ať je v tomto domě pochválen Bůh Hospodin!" „Maria už je tady!" těšila se Alžběta na milou návštěvu a chtěla jít hosta přivítat. Ale dříve, než se stačila pohnout z místa, roztančilo se v jejím bříšku děťátko, co se mělo za pár týdnů narodit. Mávalo ručičkama a nožičkama, jako by se chtělo k Marii rozběhnout samo. A právě v tomto okamžiku dostala Alžběta z nebe velký dar. Duch Svatý jí prozradil, že do jejího domu nepřichází Maria sama, ale že čeká dítě, a to ne nějaké obyčejné. Že čeká Božího Syna. Alžběta nemohla dělat nic jiného než s velikou radostí zopakovat tuto zprávu nahlas své neteři Marii. Její slova byla tak krásná a pravdivá, že se o nich brzy dověděli další lidé a později je začali opakovat, kdykoliv si na Pannu Marii vzpomněli. Připojili je k pozdravu archanděla Gabriela, se kterým přišel Marii oznámit narození chlapce Ježíše, Vykupitele a Zachránce všech lidí. Tak vznikla první část dnešní modlitby Zdrávas Maria. Umíš ji? (...)

Alžběta řekla, že Maria je požehnaná mezi všemi ženami na celém světě. To znamená, že si ji Bůh vybral, aby byla maminkou jeho Syna, že ji má velice rád a bude jí stále pomáhat a chránit ji. Požehnaná také znamená, že ostatní lidé u Marie vždycky pocítí, že je Bůh blízko, a budou se s ní chtít modlit, protože modlitba s Marií jim půjde mnohem lépe. Moudrá Alžběta také poznala, že se právě dívá na nejdůležitější věc na celém světě, která se kdy stala. A že se Boží Syn jako děťátko může narodit jenom díky tomu, že Maria tak upřímně věří Pánu Bohu a ve všem ho poslouchá. V celém domě Zachariáše a Alžběty bylo najednou moc krásně, obě dvě cítily, že Pán Bůh přišel za nimi do jejich rodiny, a byly moc šťastné.

Aktivita

Spočítej, co všechno musí maminka stihnout udělat za jeden den, třeba za sobotu. Zeptej se jí, při čem jí můžeš pomáhat. Každý den tohoto týdne si vyber nějakého jiného člověka, kterému přeješ, aby se radoval, a pomodli se za něj Zdrávas Maria. Kým dnes začneš?

Modlitba

Dobrý Pane Bože, děkuji ti za radost, kterou nám dáváš. Za to, že už brzy budou Vánoce, za všechno, nač se těším, také za moje rodiče, babičku s dědou, sourozence, za našeho kněze, paní učitelku, za všechny lidi, kteří mě mají rádi. Děkuji ti, že jsi nám všem poslal Pána Ježíše, aby svět byl krásný. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Ekumenická bohoslužba v našem kostele 31.01.2014, 14 fotek
Ekumenická bohoslužba v našem kostele

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz