Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží.."
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

15. A co máme dělat my?

„Děti, dnes se dáme do úklidu, za chvíli budou Vánoce!" Už jste slyšeli maminku něco takového říkat? (...) Možná byste raději slyšeli, že zavelí: „Dáme se do pečení cukroví," ale nedá se nic dělat. Bude se uklízet. „Proč se musí uklízet?" mračí se malý Jeník. A co myslíš ty? (...)

To se ví, že by Vánoce začaly i bez naší práce. Ale kdybychom se na ně nepřipravili, asi by se nám moc nelíbily. Prázdná lednička, žádné dobroty, špína i na kuchyňském stole, ušmudlané oblečení. Takhle se přece na žádné oslavy nikdo nechystá. Představ si, že by u vás zazvonil telefon. Maminka by úžasem vykulila oči, protože by se jí ve sluchátku představil jeden slavný herec. Řekl by jí, že k vám chce zítra přijít na oběd. No to by bylo běhání a shánění. Ale o Vánocích má přijít někdo mnohem důležitější než všichni prezidenti, fotbalisti, hokejisti a zpěváci dohromady. Kdo je to? (...)

Už Jan Křtitel na poušti povzbuzoval všecky lidi, aby se na příchod Pána Ježíše pořádně připravili. Říkal jim, že přijde Syn Boží, pro kterého je nejdůležitější, když slyší, jak si lidé říkají třeba: „Ukaž, já ti pomohu," nebo „Co ode mne potřebuješ?" nebo „Mám tě rád a chci ti něco darovat." Pro Božího Syna si každý připraví ve svém domě místo tím, když dělá dobré skutky a často se modlí. Podle vůně v domě poznáme, co se v kuchyni vaří nebo peče, a hrneme se ke stolu. Ale Pán Ježíš podle vůně v domě pozná, kdo se modlí často a rád a kdo to dělá jen z povinnosti a donucení - to je pro něj jako připálená omáčka. Nedá se použít. A když se v domě dokonce zpívá nebo nacvičuje zpěv nebo muzika na vánoční vystoupení, třeba při mši svaté, to je jako vůně opravdického dortu - bez něj žádná pořádná slavnost ani nemůže být.

Jan Křtitel si s Pánem Ježíšem opravdu rozuměl. Nejen proto, že byli příbuzní - bratranci, ale hlavně proto, že oba společně ukazovali lidem, jak je důležité přestat dělat zlé věci a víc pomáhat lidem kolem sebe, modlit se za ně a nebýt sobecký. Třeba můžeš přiběhnout za dědečkem, jen tak ho pozdravit a zeptat se, jak se má, pomoct, když má maminka plné ruce práce, postarat se o mladšího sourozence. Nebo zajít za nemocnou babičkou a něco veselého jí povyprávět. Možná se spolužákovi ve škole nedaří zvládat písmenka a potřebuje povzbudit, taky pan farář ve všední den by určitě přivítal ochotného ministranta. A zkus se nerozčilovat, když se druzí nesnaží tolik jako ty. Není důležité, co druhý nedělá, ale je důležité, co děláš ty.

Aktivita

Se staršími sourozenci nebo podle knížky zkus vyrobit nějaké pěkné přání nebo vánoční ozdoby. Třeba ježečky ze staniolu. Pak si vyber člověka, kterému budeš v tomto týdnu denně pomáhat a modlit se za něho. A těsně před Vánoci mu svůj dárek předej.

Modlitba

Pane Ježíši, já nestihnu ani pořádně pomáhat doma mamince. Proto ti moc děkuji, že ty pomáháš úplně každému, že se na nás těšíš a že se raduješ, když se na tvůj příchod připravujeme. Ať se ti u nás líbí. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Mše svatá s pomazáním nemocných 2020 21.02.2020, 25 fotek
Mše svatá s pomazáním nemocných 2020

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz