Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho, všechny národy."
Dnešní svátek: sv. Roman

foto aktuality

Nové vydání Českého misálu

Otec arcibiskup se vyjadřuje k postojům věřících při mši svaté

Od 1. neděle adventní se začne používat nové vydání Českého misálu. Při této příležitosti otec arcibiskup nám všem připomíná Všeobecné pokyny, kde najdeme odpověď na často diskutovanou otázku postojů při mši.

V čl. 43: Kde je zvykem, že lid po skončení aklamace „Svatý" klečí stále až do konce eucharistické modlitby a před přijímáním, když kněz říká: „Hle, Beránek Boží", je chvályhodné to zachovat. U nás tento zvyk byl po staletí. Jen ti, kteří byli mimo lavice, kromě proměňování někdy stáli. Prosím, abychom se tohoto schváleného zvyku jednotně drželi.

Prosím, aby se zachovala u nás zavedená praxe pro vstávání před evangeliem (Pokud se zpívá aleluja, stojíme, pokud sloka písně, vstaneme po dozpívání, s výjimkou mše svaté, kdy se nese evangeliář. V tom případě vstaneme, když jáhen pozvedne evangeliář a ukáže ho lidu.)

Při obětním průvodu sedíme. Povstaneme po skončení odpovědi na výzvu „Modlete se, bratři a sestry."

V čl. 82: Sluší se, aby každý „střízlivě" pozdravil pozdravením pokoje jen ty sobě nejbližší. Nemá jít tedy o velké rozptylování a je vhodné, aby varhaník neotálel se zpěvem Beránku Boží.


Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farní karneval 25.02.2020, 64 fotek
Farní karneval
Náhodná: Hod Boží vánoční: s chrámovým sborem 25.12.2008, 21 fotek
Hod Boží vánoční: s chrámovým sborem

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz