Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

" Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

foto aktuality

9. Pán Ježíš učí učitele

V městě Jeruzalémě žili vzdělaní mužové. Poctivě četli Písmo svaté a zkoumali, jak Pán Bůh jednal v jejich národě. Potom podle toho vyučovali ostatní Izraelity. Na své znalosti byli pořádně pyšní a připadali si velice důležití. Přáli si, aby je za to všichni obdivovali. Říkalo se jim farizeové. Na ulicích Jeruzaléma mezi sebou rádi diskutovali o víře a náboženství.

Když přišel Pán Ježíš se svými učedníky k jednomu takovému hloučku a přidal se k rozhovoru, jeden farizeus - vážený učitel Zákona - se na Ježíše zvědavě podíval. Neznal ho, ale líbilo se mu, jak Pán Ježíš umí věci vysvětlovat. Viděl, že Ježíšovým slovům rozumějí vzdělaní i obyčejní lidé. Rozhodl se tedy, že Ježíše vyzkouší, a dal mu velice těžkou otázku. Víš, co se ho zeptal? (...) „Které přikázání je nejdůležitější?" Hospodin totiž dal svému lidu přikázání deset, těmto Božím zákonům říkáme Desatero. Pán Ježíš se ale vůbec nepotřeboval rozmýšlet. Když ho jeho tatínek, Bůh Otec, posílal z nebe na zem, dal mu jeden úkol; měl vším, co dělal, vysvětlovat právě to nejdůležitější přikázání. Co myslíš, že to bylo? (...) Měl ukázat lidem, že úplně nejdůležitější ze všeho je naučit se mít rád Pána Boha při všem, co právě dělají; třeba když si hraješ, běháš, jíš, učíš se nebo jdeš spát. Že si máš na něho přes den často vzpomenout, třeba čím bys mu právě teď udělal radost. Že mu večer pěkně poděkuješ za to, co jsi ten den prožil, co jsi viděl, udělal, co už umíš. Že mu před spaním řekneš, že se těšíš na další den s ním. A stejně tak důležité je přát dobré věci každému, koho potkáváš; nejen mamince, tatínkovi a těm, co mají rádi tebe. Ale třeba i dětem ve třídě, se kterými se nikdo nekamarádí. Zeptat se, jestli něco nepotřebují, něco pěkného jim říct. Nebo se stavit za tím, kdo je sám, něco mu přinést. Protože všechny ty lidi ti Pán Bůh poslal.
Co myslíš, byl farizeus s takovou odpovědí spokojený? Byl a Pána Ježíše za ni pochválil. A pak zase pochválil Pán Ježíš farizea za to, že není nafoukaný ani sobecký. Řekl mu, že všichni hodní lidé budou bydlet v Božím království v nebi.

Aktivita

Tento týden dokaž, že máš rád Pána Boha. Urči si ráno a večer aspoň kratičkou dobu, kdy si promluvíš s Pánem Ježíšem o tom, co tě čeká nebo co jsi za celý den prožil. A dokaž, že máš rád i své sourozence, rodiče nebo spolužáky. Buď ochotný, když něco potřebují, rozděl se s nimi o dobroty, které jsi dostal, a usměj se na ně. Neříkej „potom, mně se nechce, až jindy", ani když tě někdo právě volá od oblíbené hry, filmu nebo knížky.

Modlitba

Dnes mám radost, milý Bože, že tě znám. Že si o tobě mohu vyprávět s těmi, kdo mají rádi tebe i mě. (...) Že jsi udělal tak krásnou trávu, les, vodu, oblohu, zvířátka, aby nám všem bylo spolu dobře. Prosím tě za lidi, kteří se na sebe zlobí, válčí spolu, aby také uviděli, jak je svět krásný, a odpustili si. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Dušičková pobožnost na Lesním hřbitově 01.11.2009, 13 fotek
Dušičková pobožnost na Lesním hřbitově

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz