Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!"
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

foto aktuality

5. Manželství muže a ženy je Boží dílo

Někdy se stane, že se maminka s tatínkem začnou hádat. Křičí a mračí se na sebe, všichni jsou z toho smutní. Ale pak se zase usmíří a usmívají se, protože se mají rádi a vědí, že patří k sobě. Tak už to bývá v každé rodině. I v židovském národě se manželé někdy chtěli po velkých hádkách rozejít. A tak se farizeové zeptali Pána Ježíše, co si o tom myslí.

„Pán Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Když spolu chtějí žít, připraví se svatba a po ní jsou z nich manželé. Patří navždy k sobě, jeden druhému pomáhá a Pán Bůh jim žehná, aby se měli rádi. Oba dva se mají starat o to, aby jim spolu bylo pořád dobře. Protože je každý z nich jiný, pomáhají si navzájem v tom, co ten druhý neumí nebo mu nejde moc dobře. Nikdo nesmí jejich manželství rozbíjet a také nikdo nesmí od své rodiny odejít pryč a myslet si, že je to v pořádku. To je taková špatnost, že podle židovských zákonů za ni zasluhuje smrt." Pán Ježíš byl velmi vážný, když tato slova říkal. Je to, jako když držíš v ruce minci, třeba pětikorunu. Pokaždé vidíš pořádně jen jednu stranu. Sice je každá strana jiná, ale obě platí stejně. Je to jedno, kterou stranou platíš. Tak vidí manželství Pán Bůh. Je jedno, jak vypadají, jak jsou zdraví nebo kde každý pracuje; stále patří k sobě. Víš, jak vypadá falešný peníz? Jedna jeho strana je pokažená, mince je neplatná a ty si za ni nic nekoupíš. Peníz nemůžeš a ani nesmíš jen tak rozbít. Za to bys byl potrestaný. S manželstvím je to stejné.

Když se děvčeti líbí nějaký chlapec nebo chlapec má rád nějaké děvče, nemohou hned mít svatbu a stát se manželi. Nejdříve je potřeba, aby poznali svoje zvyky, co se druhému líbí a co ne, mají poznat i svoje rodiny, aby si lépe porozuměli. Je moc důležité, aby se každý hned na začátku, když se seznámí, zeptal Pána Ježíše, jestli potkal opravdu toho správného člověka. Protože s ním bude pak celý svůj život bydlet a také spolu budou vychovávat děti, které se jim narodí. Teprve když jsou lidé dospělí, mohou si navzájem slíbit, že se budou mít stále rádi, a poprosit Pána Ježíše, aby jim pomáhal tento slib dodržet.

Aktivita

I když jsi ještě malý(á), můžeš pomáhat udržovat lásku mezi tvými rodiči. Každý den se za ně pomodli, poděkuj za oba. A když se na sebe mračí, tak se nenech zastrašit, ale v důvěře to řekni Pánu Ježíši, nejlépe při mši svaté. Připrav pro rodiče v tomto týdnu překvapení, ze kterého by poznali, jak moc ti záleží na tom, aby vám všem bylo spolu dobře. Nakresli třeba velké srdíčko a napiš tam jejich jména nebo udělej něco, co mají oba rádi.

Modlitba

Dnes ti děkuji, Pane Ježíši, za maminku a za tatínka. Za to, že se našli a mají se rádi, že jsem se jim narodil(a) a že se o mě starají, abych měl(a) všechno, co potřebuji. Prosím tě, pomáhej jim, aby se vždycky uměli domluvit a aby si dokázali odpouštět. Chci jim každý den pomáhat. Amen.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Setkání zástupců společenství 19.03.2019, 8 fotek
Setkání zástupců společenství

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 



www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz