Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Obraťte se a věřte evangeliu."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

foto aktuality

Slavnost Těla a Krve Páně

Po téměř sedmdesáti letech se do Zlína vrací tradice slavení mše svaté na náměstí s průvodem „Božího Těla".
V neděli 7. června 2015 oslavíme slavnostní mší svatou na náměstí Míru významný svátek Těla a Krve Páně. Mše svatá začne v 10 hodin. Po jejím skončení bude následovat požehnání celému městu a slavnostní eucharistický průvod do kostela sv. Filipa a Jakuba s doprovodem dechové hudby a družiček.

Svátek Těla a Krve Páně, dříve zvaný Boží Tělo, letos připadá na první červnovou neděli. Jde o pohyblivý svátek, jeho datum se odvozuje od data Velikonoc. Začal se slavit proto, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii - Nejsvětější Svátosti.
Mše svatá na náměstí proběhne za každého počasí. Bude zajištěn dostatečný počet míst k sezení. Po jejím skončení všichni přítomní vytvoří eucharistický průvod, v němž kněz za doprovodu ministrantů, družiček a dalších věřících, odnese Tělo a Krev Páně - Nejsvětější Svátost, do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde bude následovat krátká adorace.

Nedílnou součástí eucharistického průvodu je také účast družiček. Jejich bílé oblečení a sypané květiny, jsou symbolem úcty k Ježíši Kristu, nesenému v průvodu. Doprovázet našeho Pána skutečně přítomného v Eucharistii, je velkým privilegiem a příležitostí.
Zveme proto děvčátka i starší dívky z obou našich farností ke službě družiček při eucharistickém průvodu z náměstí Míru ke kostelu sv. Filipa a Jakuba.
Účast družiček je třeba předem nahlásit nejpozději do 3. června. Přihlašujte se v sakristii v kostele sv. Filipa a Jakuba nebo na email: marie.domanska@seznam.cz.
Poté vám pošleme bližší informace k organizaci.
Uvítáme pomoc při zajištění květin pro družičky, kdo by měl možnost darovat bílé kvetoucí pivoňky či jiné květiny ze zahrádky, ať se přihlásí také v sakristii neb na uvedeném emailu.

- - -

- - -

 

 

 

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Noc kostelů 2012 04.06.2012, 37 fotek
Noc kostelů 2012

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz