Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

foto aktuality

12 týdnů pro rodinu 7. týden:
EVANGELIZACE – SVĚDČÍME O PÁNU JEŽÍŠI

a) Evangelizace není propaganda, není reklama, ani není přemlouvání. Je to svědectví o tom, co jsme prožili, co se v nás změnilo, jak náš život byl obohacen, když jsme se setkali s Bohem. Odpovědí na Boží lásku je naše láska a náš život z víry.

b)Kdo je povinen evangelizovat? Křtem jsme dostali toto pověření. Ve sv. biřmování jsme k tomu přijali dary Ducha Svatého. Máme dávat dál to, co jsme dostali. Mám nadšení pro víru? Proč ne? Nestydím se za víru? Předávám ji dál životem i slovem? Zvláště těm, kteří o Bohu moc neslyšeli, nebo dostali o Něm špatné svědectví?

c)Každé ráno v tomto týdnu proste za odvahu ke svědectví o víře, o moudrost a vynalézavost, jak dnes někoho oslovit. Večer si navzájem povyprávějte, jak to dopadlo. Můžete napsat o svých svědectvích druhým i malou zprávičku a donést ji do kostela, na faru nebo děti do náboženství.

d)Rodiče pomozte svým dětem nápady! Např.: Povyprávět druhým, co se tuto neděli (19.10.) dělo před kostelem, proč a k čemu? Zeptat se někoho, zda už byl v kostele, jak se mu tam líbilo, co se tam děje, kdo tam může přijít, zda byl pokřtěn...

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Velikonoce 2009: obřady Velkého pátku 10.04.2009, 13 fotek
Velikonoce 2009: obřady Velkého pátku

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz