Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Jak to, že říkáš svému bratru: 'Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka' - a hle, trám ve tvém vlastním oku!"
Dnešní svátek: sv. Jindřich

12 týdnů pro rodinu 6. týden:
ALMUŽNA – POMÁHÁME POTŘEBNÝM SKUTKEM I MODLITBOU

a) Odepírat si něco (sladkost, sladké nealko i alko nápoje,... a cenu toho odepřeného pak donést do nedělní sbírky na misie
b) Přijímat bolesti, nepříjemnosti, těžkosti života a obětovat to za misie
c) Modlit se denně něco za misie: misijní růženec nebo kancionál (032 - 038)

RŮŽENEC ZA MISIE

Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého.

Modlitba: Důvěřujeme ti Pane, a proto dnes putujeme společně s modlitbou růžence. Chceme se tak sjednotit v prosbách se všemi, kteří dnešní večer prosí po celém světě za misie. - Věřím v Boha... - Otče náš...

Zdrávas Maria... ...Ježíš, v kterého věříme...;
Zdrávas Maria... ...Ježíš, v kterého doufáme...
Zdrávas Maria... ...Ježíš, kterého milujeme...
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků.

1.desátek: Prosíme za země, kde lidé žijí v chudobě, materiálním nedostatku a
strádání.
- Otče náš...
1. Zdrávas Maria... , Ježíš, který je s hladovými...
2. Zdrávas Maria... , který je s žíznícími...
3. Zdrávas Maria... , který je s umírajícími...
4. Zdrávas Maria... , který je v lidské bídě...
5. Zdrávas Maria... , který je s nemocnými...
6. Zdrávas Maria... , který je s nimi v nedostatku...
7. Zdrávas Maria... , který je s nemocnými dětmi...
8. Zdrávas Maria... , který je s matkami, kterým zemřelo dítě...
9. Zdrávas Maria... , který je s nimi v jejich strádání...
10.Zdrávas Maria... , který je s těmi, kdo jim pomáhají...
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému... Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

2.desátek: Prosíme za země sužované válkou, obzvlášť za Sýrii. - Otče náš...
1. Zdrávas Maria... , Ježíš, který je s umírajícími ve válce ...
2. Zdrávas Maria... , který je s nimi při nejistotě...
3. Zdrávas Maria... , který je s nimi při strachu ...
4. Zdrávas Maria... , který je s nimi v utrpení...
5. Zdrávas Maria... , který je s nimi při bojích...
6. Zdrávas Maria... , který je s těmi, kdo ztratili blízkého...
7. Zdrávas Maria... , který je s nimi v bolesti ...
8. Zdrávas Maria... , který je s plačícími...
9. Zdrávas Maria... , který je s těmi, kterým se ublížilo ...
10.Zdrávas Maria... , který je s těmi, kdo jsou v zajetí ...
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému... .Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

3.desátek: Prosíme za země, v kterých lidé žijí v nesvobodě myšlení a vyznání a
jsou pod tlakem strachu a nejistoty. -
Otče náš...
1. Zdrávas Maria... ...Ježíš, který je s nespravedlivě trestanými ...
2. Zdrávas Maria... , který je s toužícími po svobodě...
3. Zdrávas Maria... , který je s pronásledovanými pro víru ..
4. Zdrávas Maria... , který je s těmi, kdo trpí pro svůj názor..
5. Zdrávas Maria... , který je s těmi, kteří se bojí bránit...
6. Zdrávas Maria... , který je s těmi, co nemohou následovat své povolání...
7. Zdrávas Maria... , který je s těmi, co ztratili svou hodnotu..
8. Zdrávas Maria... , který je s těmi, kdo žijí pod nátlakem...
9. Zdrávas Maria... , který je s těmi, kdo jsou v nejistotě...
10. Zdrávas Maria... , který je s těmi, kdo jsou nespravedlivě odsouzeni...
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému... Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

4.desátek: Prosíme za země, kde je blahobyt, ale lidé v nich často prožívají stres, deprese
a prázdnotu bez Boha.
- Otče náš...
1. Zdrávas Maria..., Ježíš, který je v naší samotě...
2. Zdrávas Maria... , který vyplňuje naši prázdnotu...
3. Zdrávas Maria... , který přichází do našeho neklidu...
4. Zdrávas Maria... , který léčí duchovní bídu...
5. Zdrávas Maria... , který chce být smyslem lidského života...
6. Zdrávas Maria... , který naplňuje náš život...
7. Zdrávas Maria... , který uzdravuje naši duši...
8. Zdrávas Maria... , který za nás dal svůj život...
9. Zdrávas Maria... , který je tvůrce pokoje...
10.Zdrávas Maria..., který je láska...
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému... Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

5.desátek: Prosíme za lidi, kteří Boha ještě nepoznali, nepřijali nebo Ho opustili - Otče náš.
1. Zdrávas Maria... ,Ježíš, který dává dar víry...
2. Zdrávas Maria... , který je cíl našeho života...
3. Zdrávas Maria... , který je naším pomocníkem...
4. Zdrávas Maria... , který je naším průvodcem...
5. Zdrávas Maria... , který je dárcem povolání...
6. Zdrávas Maria... , který přibližuje k Bohu...
7. Zdrávas Maria... , který nás vede...
8. Zdrávas Maria... , který se chce nám dát poznat...
9. Zdrávas Maria... , který chce přijít do srdce každého člověka...
10.Zdrávas Mari..., který na nás čeká s otevřenou náručí...
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému... Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

Zdrávas Královno... Oroduj za nás, Královno posvátného růžence.....

Modleme se: Bože, Ty jsi stvořil celý svět z lásky k nám. Jsi dárce života a jsi s každým v jeho bolestech a těžkostech. Prosíme, dej každému člověku pocítit, že jsi s ním a že i v těžkých zkouškách není sám. Děkujeme Ti za tvé milosrdenství a Tvou lásku. V: Amen.

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: 99 let kaple v Jaroslavicích 17.09.2009, 5 fotek
99 let kaple v Jaroslavicích

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz