Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

foto aktuality

Tříkrálová sbírka


Sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, navazuje na starou lidovou kolednickou
tradici. Jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Nejčastěji sbírka pomáhá tělesně, či mentálně postiženým, starým či nemocným, samotným
maminkám s dětmi, nebo také těm, které zasála živelná katastrofa.

V roce 2013 byla
pro materiální pomoc potřebným vyčleněna částka 524 518,74 Kč. Z této částky, byly například zakoupeny
postiženým dětem pomůcky, které jim usnadňují pohyb, potřebným rodinám byly zakoupeny lednice a pračky, rodinám s malými dětmi v sociální nouzi sbírka pomohla např. se zakoupením oděvů a školních pomůcek.

Starším a nemocným občanům pomáhá Charita se zakoupením léků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zdravotních matrací a postelí.

Více informací naleznete na http://www.charitazlin.cz/tks/vytezek-a-vyuziti-sbirky-v-minulych-letech/

Pro všechny tříkrálové koledníky je každoročně připraven pestrý a zajímavý program.
Více zde: http://www.charitazlin.cz/tks/pripravujeme-pro-trikralove-spolupracovniky/

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Noc kostelů 31.05.2010, 37 fotek
Noc kostelů

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz