Zvony kostela | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci a ne oběť."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

Zvony kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Historie zvonů kostela

Od konce roku 2005 jsme se snažili o obnovu zvonů, zvonové stolice a podlahy pod ní. Konstrukce byla v havarijním stavu. Proto byla odborníky z Národního památkového ústavu navržena repase zvonové stolice, výměna a zdvojení nosných trámů pod zvonovou stolicí. Diecézní kolaudátor zvonů posoudil zvony z hlediska čistoty tónu a navrhl ponechat pouze jeden železný zvon a soustavu zvonů doplnit dvěma novými ze zvonoviny tak, aby došlo ke zvukovému souznění. Železné zvony jsou v současné době raritou a byly vyráběny po válce, kdy nebyl dostatek kvalitní zvonoviny. Na podzim roku 2008 byla dokončena oprava zvonové stolice. Ze stávajících zvonů byl ponechán pouze největší zvon uprostřed a zbývající tři zvony byly umístěny ve věži kostela na památku. Do nové soustavy zvonů byly navrženy další dva nové zvony ze zvonoviny CuSn22 tak, aby došlo k souznění se stávajícím železným zvonem g1. Soustava zvonů je (při pohledu na stolici) f1 - g1 - b1.

Větší bronzový zvon (ruční zvonění nad schody k hodinám) Nemá svého patrona. Průměr věnce 530mm a jeho hmotnost je 60 kg. Nápis na zvonu je latinský a praví: „Sláva na výsostech Bohu" Odlit v Olomouci 1847.
Dva nejstarší bronzové zvony se nám zázrakem dochovaly od dob posledního požáru a ani za války nebyly zkonfiskovány. Zajímavostí je, že v roce 1920 se oba železné zvony pořídily za 26 000 Kč. (10 000 Kčs vybrali farníci, 8 000 Kčs daroval Tomáš Baťa, zlínští krajané z Ameriky poslali 1 200 Kčs a majitel panství Haupt přispěl 1 000 Kčs).

Menší ocelový zvon (podesta hodinového stroje)
Jeho patronem je Panna Maria. V průměru má věnec 1 165 mm a váží 1 300 kg. Zdobí ho nápis: „Maria vítězná ochrano Moravy, oroduj za nás - zvon tento zbudovali farníci zlínští léta Páně 1920. Daroval Tomáš Baťa".

Malý bronzový zvon (ruční zvonění nad schody k hodinám)
Jeho patronem je Panna Maria a sv. Florian. Průměr věnce 364 mm. Váha 30 kg. Na zvonu je latinsky napsán zvonař - p. Straub z Olomouce Anno Domini 1851.

Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Nové zvony kostela

Velký ocelový zvon g1 Sv. Filip a Jakub (uprostřed zvonové stolice - odbíjí celé hodiny)
Je zasvěcený patronům naší farnosti. Průměr věnce je 1370 mm a váha 2100 kg. Na zvonu je napsáno: „Svatý Filipe s Jakubem opatruj nás před ohněm, též v bouři, krupobití rač s bratrem svým nás chrániti - zvon tento zbudovali farníci zlínští léta Páně 1920". Renovací prošel během oprav na podzim roku 2008.

Zvon nový f1 Sv. Cyril a Metoděj (vlevo na zvonové stolici)
Průměr věnce : 1150 mm, Váha : 930 kg, zvonovina CuSn22
Na zvonu 3 zobrazení:
1. zobrazení/reliéf: Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Vítá je Rostislav, velkomoravský kníže (má na hlavě korunu),
Text pod reliéfem: ZAZNĚLO NÁM SLOVO PRAVDY VĚČNÉ ÚSTY SOLUŇANŮ PŘED VĚKY
2. zobrazení/reliéf: Křest knížete Bořivoje Metodějem za přítomnosti knížete Svatopluka, nástupce knížete Rostislava. Bořivoj, manžel Ludmily, přijel na Velehrad a byl mu nabídnut křest Svatoplukem a Metodějem (Bořivoj v knížecím plášťi, je odložena jeho koruna na polštář, který drží postava chlapce).
3. zobrazení/reliéf: Cyril a Metoděj stojí vedle sebe, mezi nimi dvojramenný kříž.
Text pod reliéfem: SVATÝ CYRILE A METODĚJI, VYPROŠUJTE NÁM VĚRNOST BOHU A CÍRKVI
Text ostatní: ZLÍN LÉTA PÁNĚ 2008, ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 2008. Text věnování: KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ VĚNOVALI dále jsou uvedena jména dárců, mimo jiného také Město Zlín.

Zvon nový b1 Sv. Zdislava (vpravo na zvonové stolici - odbíjí čtvrtky hodin)
Průměr věnce : 850 mm, Váha : 345 kg, zvonovina CuSn22
Na zvonu 3 zobrazení:
1. zobrazení/reliéf: Svatá Zdislava matka a čtyři děti
Text pod reliéfem: SVATÁ ZDISLAVO, PŘIMLOUVEJ SE ZA NAŠE RODINY
2. zobrazení/reliéf: Svatá Zdislava s modelem kostela v ruce
Text pod reliéfem: BUDUJ SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE
3. zobrazení/reliéf: Svatá Zdislava pomocnice potřebným
Text pod reliéfem: LÁMEJ CHLÉB LAČNÝM
Text ostatní:
ZLÍN LÉTA PÁNĚ 2008, ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 2008
Text věnování: KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ VĚNOVALI dále jsou uvedena jména dárců.

Nový zvon - sv. Cyril a Metoděj Nový zvon - sv. Zdislava Nové zvony Nové zvony Nové zvonyNové zvony


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz