Scholy | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

Baby schola

Baby schola

Nedělní dětskou mši svatou v 8.30 hodin doprovází schola našich nejmenších farníků. V současnosti má Babyschola okolo dvaceti stálých zpěváčků. Zkoušky probíhají v neděli od 7.30 hodin v garáži na faře.

Devátá schola

Devátá schola

Devátá schóla zpívá při dětské mši svaté každou neděli v 8.30 hod. Zkoušky probíhají vždy v 7.30 hod. v sále na faře.

Schola na desáté

Schola na desáté

Naše schola zpívá při nedělní mši svaté v 10 hodin. Tvoří ji dívky a ženy různých věkových kategorií.

Mužská schola

Mužská schola

Mši svatou v 11.30 hodin doprovází mužská schola skládající se z tatínků, dědečků,.... Nácviky probíhají od 10.30 hodin ve farním sále. Zpívají zde muži převážně středního a staršího věku.

Studentská schola

Studentská schola

Tato schola zpívá na pondělních studentských mších svatých v 18.30 hodin. Tvoří ji především mladí pracující a vysokoškoláci, ale jsou vítáni i středoškoláci. Zkoušky probíhají v pondělí od 17 hodin ve farním sále. Schola doprovází celou mši svatou rytmickými písněmi s kytarou i dalšími hudebními nástroji.

Schola pro slavnostní příležitosti

Schola pro slavnostní příležitosti

V této schole spojují své síly a nadšení pro zpěv ti, kdo v průběhu roku zpívají v jednotlivých scholách při nedělních bohoslužbách a v pondělní studentské schole.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz