Příluky | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Kaple v Přílukách

Kaple sv. Martina

Kaple sv. Martina v PřílukáchNa návsi v Přílukách stojí kaple, která snadno upoutá pozornost. Není to sice stavba starobylá a nevyniká ani velikostí, avšak svou dekorativní historizující architekturou se zřetelně odlišuje od okolní zástavby. Kaple byla dokončena r. 1897 a o její výstavbu se postarali představitelé obce.

Přípravy ke stavbě lze sledovat od února 1895. Po vyřízení potřebných formalit a výběru staveniště mohl 14. července želechovický farář posvětit základní kámen kaple.

Hrubá stavba byla provedena v r. 1896 a ještě téhož roku se počítalo s vysvěcením novostavby. Termíny dokončení se však musely více než o rok posunout. Další změna se týkala uvažovaného zasvěcení kaple slovanským apoštolům sv. Cyrilovi a Metoději, avšak bylo rozhodnuto o zasvěcení kaple sv. Martinovi, biskupovi a vyznavači.

kaple sv. MartinaNovou příluckou kapli posvětil 11. listopadu 1897 želechovický farář, který o slavnosti zaznamenal: Lidu bylo velmi mnoho z celého okolí. Domácí všichni, jak velcí tak malí. Také evangelíci byli prý všichni při slavnosti. Kněží bylo přítomno devět.

Náklady na stavbu a výzdobu kaple hradila přílucká obec, peníze se sháněly, kde se dalo. Z většiny domů přišel příspěvek (alespoň po jednom zlatém nebo půlzlatém), zlínská zámecká paní Hauptová dala 20 zlatých a želechovický farář 30 zlatých. Když bylo dílo hotovo, mohli být Přílučtí spokojeni, nová svatomartinská kaple se stala viditelnou ozdobou obce.

V současnosti se v kapli sv. Martina se slouží jednou za rok mše svatá, tzv. „hodová“, a to v neděli, která předchází nebo následuje po 11. listopadu.

Kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie ustavičné pomoci v PřílukáchO několik desetiletí později byla postavena malá kaplička nad Přílukami, při silnici vysoko nad obcí, s rozhledem daleko do okolí. Nechal ji vystavět František Krumpolc, náklady na její výstavbu činily 8378 Kč. Tato kaplička Panny Marie ustavičné pomoci byla posvěcena 26. června 1938 a dodnes upoutává pozornost svou podobou i krásnou polohou v krajině. Opravy kapličky zajišťuje rodina Tesařova.

Kaple Panny Marie ustavičné pomoci je stále hojně navštěvována turisty a ctiteli Panny Marie.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz