Jaroslavice | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Kaple sv. Anny v Jaroslavicích

Přehled bohoslužeb v kapli sv. Anny

Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny v JaroslavicíchOd roku 1910 tvořila centrum Jaroslavic nově postavená kaple sv. Anny, která nahradila dřevěnou zvonici. Byla postavena podle plánu architekta Otokara Janáčka z Prahy a její výstavbou byl pověřen stavitel Novák z Vizovic. Slavnostní otevření se konalo 11. září 1910 za účasti zlínského faráře Ignáta Nepustila, který zde v tento den sloužil první mši. Interiér kaple byl nově renovován v roce 1973.

V posledních letech je kaple využívána zejména v květnu, kdy zde probíhají májové pobožnosti. Obvykle třikrát ročně se v kapli slouží mše svatá. Tradičně je to v období májových pobožností, při červencové pouti ke sv. Anně a v září u příležitosti výročí zprovoznění kaple. Pohřby jsou nyní z kaple na místní hřbitov vypravovány jen zcela výjimečně.

Po politických změnách v roku 1989 bylo v následujícím roce připomenuto osmdesátileté výročí kaple mší sv., kterou sloužil P. Stanislav Palásek SDB.

K drobným změnám v interiéru kaple došlo asi v roce 1995 při malování jejích vnitřních prostor. V roce 2000 byla svépomocí farníků vyměněna střecha.

Stavební úpravy v okolí kaple

V letošním roce 2006 nákladem města Zlína probíhají venkovní úpravy na sousedním prostranství před budovou bývalé školy a současně nákladem farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně dochází k venkovním úpravám kolem kaple sv. Anny. Již od podzimu roku 2005 ve farnosti a v městské části Jaroslavice probíhá účelová sbírka na pokrytí stavebních nákladů, které jsou propočteny na téměř 200 tisíc korun.

Kaple sv. Anny v Jaroslavicích - brigádaStavební úpravy kolem kaple byly zahájeny brigádou 22. dubna 2006. Místní sbor dobrovolných hasičů odstranil kovové konstrukce plotů a téměř 20 farníků provedlo rozebrání betonových základů pod plotem a lavičkami, venkovní betonové dlažby a výkopy pro položení odvodňovací kanalizace.

Odborné stavební práce spočívající zejména ve vybudování betonové tribuny a nových chodníků z betonové zámkové dlažby dále provede firma Agros Moravia ze Zlína-Kudlova. Na závěr budou osázeny nové okrasné porosty. Vznikne tak příjemný bezbariérově přístupný areál k pořádání poutních a jiných bohoslužeb.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz