Pastorační rada | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
Dnešní svátek: Svátek sv. Matouše

Pastorační rada farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Pastorační rada farnostiV roce 2013 byla zvolena a jmenována nová pastorační rada naší farnosti.

Život farnosti vyžaduje činné zapojení jejich členů. Smyslem pastorační rady je spolupráce s farářem, aby farnost se stala živým společenstvím věřících. Má spoluzodpovědnost za šíření víry a spásy.

Na této stránce naleznete seznam členů pastorační rady, jejich odpovědnosti ve farnosti a kontakt na ně. Dále zde najdete zápisy z jednotlivých porad.

Stanovy pastorační rady ke stažení [ 231.7 kB, PDF ]

Dokumenty II. vatikánského koncilu kladou důraz na spolupráci duchovních s věřícími v otázkách evangelizace a posvěcování. Zřizování pastoračních rad ve farnostech a účast laiků v nich je jedním ze způsobů uskutečňování laických aktivit v církvi, zde konkrétně na farní úrovni.

Pastorační rada farnosti má pouze poradní hlas. Farář radě předsedá podobným způsobem jako při slavení eucharistie. Je v tom i určitá symbolika. Dříve byl kněz jedinou osobou činnou při slavení mše svaté. Po II. vatikánském koncilu zná mešní liturgie mnoho dalších služeb (službu lektora, akolytů podávajících sv. přijímání, liturgickou službu jáhna). Podobně jako se v průběhu doby změnila role kněze z jediného přisluhovatele eucharistie až k úloze předsedajícího liturgii mše svaté, slavené celým společenstvím věřících, tak se změnila i role faráře ve vztahu k celkovému řízení a pastoraci farnosti.

Vedle potřeby určité koordinace vedení farnosti je pastorační rada také místem spolupráce laiků a duchovních.

Církevní právo o pastorační radě říká, že jí přísluší zkoumat pod vedením faráře vše, co se vztahuje k pastorační činnosti ve farnosti, toto také projednávat a předkládat o tom praktické závěry. Důležité je toto praktické zaměření rady - rozlišit, co by farnost měla dělat v konkrétní situaci a konkrétní době.

Členové pastorační rady naší farnosti a jejich spoluzodpovědnost

Volení členové:

Jmenovaní členové:


 


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz