Pastorační rada | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě."
Dnešní svátek: sv. Dominik

Pastorační rada farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Pastorační rada farnosti

Život farnosti vyžaduje činné zapojení jejich členů. Smyslem pastorační rady je spolupráce s farářem, aby farnost se stala živým společenstvím věřících. Má spoluzodpovědnost za šíření víry a spásy.

Na této stránce naleznete seznam členů pastorační rady, jejich odpovědnosti ve farnosti a kontakt na ně. Dále zde najdete zápisy z jednotlivých porad.

Stanovy pastorační rady ke stažení [ 231.7 kB, PDF ]

Dokumenty II. vatikánského koncilu kladou důraz na spolupráci duchovních s věřícími v otázkách evangelizace a posvěcování. Zřizování pastoračních rad ve farnostech a účast laiků v nich je jedním ze způsobů uskutečňování laických aktivit v církvi, zde konkrétně na farní úrovni.

Pastorační rada farnosti má pouze poradní hlas. Farář radě předsedá podobným způsobem jako při slavení eucharistie. Je v tom i určitá symbolika. Dříve byl kněz jedinou osobou činnou při slavení mše svaté. Po II. vatikánském koncilu zná mešní liturgie mnoho dalších služeb (službu lektora, akolytů podávajících sv. přijímání, liturgickou službu jáhna). Podobně jako se v průběhu doby změnila role kněze z jediného přisluhovatele eucharistie až k úloze předsedajícího liturgii mše svaté, slavené celým společenstvím věřících, tak se změnila i role faráře ve vztahu k celkovému řízení a pastoraci farnosti.

Vedle potřeby určité koordinace vedení farnosti je pastorační rada také místem spolupráce laiků a duchovních.

Církevní právo o pastorační radě říká, že jí přísluší zkoumat pod vedením faráře vše, co se vztahuje k pastorační činnosti ve farnosti, toto také projednávat a předkládat o tom praktické závěry. Důležité je toto praktické zaměření rady - rozlišit, co by farnost měla dělat v konkrétní situaci a konkrétní době.

Členové pastorační rady naší farnosti a jejich spoluzodpovědnost

P. Kamil Obr - farář, předseda pastorační rady 
P. Ondřej Talaš - kaplan
P. Ivan Fišar - výpomocný duchovní

Další členové:
Petr Mach - místopředseda pastorační rady/péče o aktivní farníky
Markéta Piknová - pastorační asistentka, farní kancelář/ zapisovatelka, evangelizační aktivity, manželé
Marie Domanská - katechetka a pastorační asistentka ve farnosti/děti, společenství
František Chvatík - poutě, evangelizační aktivity, zároveň členem ERF
Peter Kubala - Diakonie, služby potřebným, farníkům, zároveň členem ERF
Andrea Šimečková - za Centrum pro rodinu ve Zlíně/rodiny s dětmi, vzdělávání
Aleš Dufek - rodiny s dětmi, mládež
Noela Frolková - za zlínskou Charitu/senioři, nemocní
Michal Jirout - skauti, liturgie
Alžběta Volfová - mládež, PR farnosti
Michaela Straková - manželé, PR farnosti


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz