4. ročník | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já mezi nimi."
Dnešní svátek: sv. Bonifác

Obsah výuky náboženství ve 4. ročníku

1. Jsem na cestě

2. Cesta do zaslíbené země

- Mojžíš a vyvedení vyvoleného národa z Egypta

3. Cestě za světlem

- sv. Lucie, Vánoce apod.

4. Boží království

- blahoslavenství, Ježíšova podobenství

5. Cesta života

- Ježíšovo proměnění, křížová cesta, zmrtvýchvstání

6. Jako církev na cestě

- církev - dům ze živých kamenů.

7. Opakování
A-Z kvíz


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz