Akolyté | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

Akolyté

Duchovní obnova našich akolytůAkolyté jsou muži a ženy, kteří byli arcibiskupem na návrh faráře pověřeni službou přinášením svatého přijímání nemocným v domovech důchodců, nemocnicích i v domácnostech. A v případě potřeby i k podávání sv. přijímání při mši svaté.

Během roku mívají dvě formační setkání s knězem (většinou advent a postní doba).

O návštěvu nemocných je možné požádat na faře osobně nebo telefonicky. Kromě jména je třeba také uvést nemocnici a oddělení, číslo pokoje, na kterém je pacient umístěn, a jakou službu od církve očekává (sv. smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, požehnání, rozhovor).


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz