Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Archív ohlášek farnosti

Neděle 7. června 2020

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Díky za pomoc s dezinfekcí lavic po bohoslužbách. Stále potřebujeme dobrovolníky. Hlaste se prosím v kanceláři, nebo jednoduše zůstaňte po mši a nabídněte se k pomoci těm, kteří už tam pracují.

Oznamujeme:

Na slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 11. 6. bude celodenní adorace a jedna mše sv. navíc v 17 hod.

Bohoslužba ke cti sv. Antonína bude, jako každý rok, na Cigánově v sobotu 13. 6. v 18 hod.

Zpovídání:

Klub Pod Kánoí je již v provozu. Jste zváni k posezení s přáteli a také k obnovené službě obsluhy za barem.

Zapisování intencí na další čtvrtletí (červenec–září) v úřední hodiny ve farní kanceláři.

Přihlášky do výuky náboženství si můžete vyzvednout v sakristii nebo jsou ke stažení na webu, odevzdávejte prosím na faru do konce června.

Přihlášky k biřmování, které plánujeme v dalším roce, jsou k vyzvednutí v sakristii či ke stažení na webu. Odevzdávejte prosím na faru do konce června.

Patříme k sobě? Vytváříme databázi kontaktů – jde o snahu dosáhnout k farníkům, především k těm, kdo se lehce mohou dostat do izolace a ztratit kontakt. Uplynulá doba karantény nám ukázala jak je naše síť vztahů a pomoci děravá. Nebojte se vyplnit a odeslat nabídnutý formulář. Mimo krizová období se touto cestou budou šířit informace, nabídky ze života církve a formační materiály.

Postní pokladničky – můžete od příští neděle přinášet do kostela.

Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v kanceláři. Podrobnější informace naleznete na vývěskách a na webu. Zájemci se mohou hlásit písemně do 26. 6. 2020 na faře.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz