Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Nemilujte jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

Archív ohlášek farnosti

Neděle 1. března 2020

Dnes je 1. neděle postní.

Svátky v týdnu:

Oznamujeme:

Poměrně často přicházejí do naši farnosti požadavky o finanční pomoc. Pastorační rada proto na svém posledním zasedání odsouhlasila odvod 30 % z každé nedělní postní sbírky na specifické účely. Více v Životě farností. Tuto neděli pomáháme Sekci pro mládež s pokrytím nákladů při vzniku audionahrávky papežského dokumentu Christus vivit. Příští neděli podpoříme Studentský Velehrad.

Aktivity pro letošní postní dobu naleznete v posledním čísle Života farností. Tentokrát jsou zaměřeny na život s Božím slovem. Přijměte tímto pozvání k obrácení a to nejen od něčeho, ale především k něčemu nebo Někomu.

V rámci našeho života s Božím slovem budeme mít možnost o svých zkušenostech, pochybnostech či otázkách společně mluvit. Dnes a každou následující postní neděli nabízíme prostor k takovéto debatě v Klubu pod kánoí od 16:00 do 17:00. Nazvali  jsme ji Efatha (otevři se), protože právě o otevřenost vůči Bohu i druhým lidem nám půjde.

Vzadu v kostele si můžete vyzvednout postní pokladničky Charity.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz