Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Modlete se, abyste neupadli do pokušení."
Dnešní svátek: sv. Roman

Archív ohlášek farnosti

Neděle 26. ledna 2020

Dnes je neděle Božího slova.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme za vaši účast na Ekumenické bohoslužbě minulou neděli.

Oznamujeme:

Dnes prožíváme nový svátek: Neděli Božího slova a u příležitosti šestnástistého výročí od úmrtí sv. Jeronýma, velkého překladatele Bible, také Rok Božího slova. Při této příležitosti bude vzadu v kostele až do září vystavena kniha evangelia sv. Matouše s možností do ní kdykoli nahlédnout a povzbudit se Božím slovem. Na stolku vedle budou k dispozici malá vydání Gedeonské bible k rozebrání. Určeny jsou pro ty, kdo Písmo doma nemají, ať už se jedná o farníky či náhodné návštěvníky kostela.

U příležitosti dnešního svátku bude v kostele po každé bohoslužbě k dispozici paní Hrdličková s nabídkou různých vydání Biblí.

Dnes odpoledne v 17:00 zveme zájemce o fotografování na fotoworkshop s názvem „Jak fotit v kostele“. Program povedou lidé ze spolku Člověk a víra.

Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let začnou 6. února. Více informací najdete na plakátku v předsíni kostela.

Farnost Šternberk zve maminky na již tradiční Hromniční pouť matek. Bude se konat v sobotu 1. února.

Nadační fond Credo a Centrum pro rodinu Zlín zvou manžele na oblíbený kurz Manželské večery, který začne 9. února. Jde o příležitost k prohloubení vztahu a ke zlepšení komunikace v manželství. Hlídání dětí je zajištěno. Více informací najdete v Životě farností, nebo na stránkách www.credonf.cz.

Církevní základní a mateřská škola ve Zlíně vyhlásila veřejnou sbírku. Bližší informace naleznete na letáčcích mezi tiskovinami vzadu v kostele.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz