Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Archív ohlášek farnosti

Neděle 5. ledna 2020

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Kdo včera nemohli přispět a chtěli by, mají tak možnost udělat dnes po kterékoli bohoslužbě při odchodu z kostela.

Oznamujeme:

V pondělí bude, kromě běžného pořadu, mše svatá i v 17:00 a to na poděkování za letošní Živý betlém. Společnou intencí budou úmysly zapsané lidmi při této akci. Po bohoslužbě jsou všichni účastníci betléma zváni do klubu Pod Kánoí.

Škola modlitby bude od tohoto týdne pokračovat pravidelnými setkáními. Pouze ve čtvrtek však bude bez účasti o. Kamila, který má setkání děkanů.

U příležitosti svátku Křtu Páně - následující neděli - zveme ty, kteří byli pokřtěni v minulém roce na děkovnou bohoslužbu začínající v 10:00.

Vstupujeme do Aliančního týdne modliteb. Modlitby každý večer v 18:00 povedou ve Zlínském klubu 204  jiní zástupci křesťanských církví z našeho města.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz