Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Neboj se, jen věř!"
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Archív ohlášek farnosti

Neděle 22. prosince 2019

Dnes je 4. neděle adventní.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme za vaše nasazení do adventní aktivity, za modlitby za město Zlín, i vaši účast na rorátech zvláště s menšími dětmi. Děkujeme také všem ženám, které se zapojily do příprav ranních snídaní na faře, napekly buchty nebo pomohly s úklidem.

Oznamujeme:

Zdobení stromků a stavění betléma se v kostele uskuteční v pondělí 23. 12. po ranní mši svaté. Budeme rádi za vaši pomoc.

V pondělí a v úterý vás zveme na roráty, v pondělí po jejich skončení bude poslední snídaně na faře. Zveme tedy zvláště děti, které mají již prázdniny, ty starší se pak mohou zapojit do zdobení stromků v kostele.

Betlémské světlo budou po štědrovečerní mši svaté začínající v 15:00 rozdávat skauti u východů z kostela.

V době od 23. prosince do 2. ledna, bude farní kancelář uzavřena.

Přehled vánočních bohoslužeb v našem kostele naleznete ve vývěskách kostela, ve farním zpravodaji a na webu farnosti.

Příští neděli na svátek Svaté rodiny bude při každé mši obnova manželských slibů. Přijďte na bohoslužbu spolu.

Skauti 6 skautského střediska zvou všechny příznivce na tradiční předvánoční bruslení v pondělí 23. 12. od 16:15 do 17:45 na zimní stadion. Vstupné je dobrovolné. Pozor platí tento čas – v Životě farností je uveden chybný!

Ve čtvrtek 26. prosince jste srdečně zváni na tradiční Živý Betlém, který se uskuteční v 16:00 na prostranství před kostelem sv. Filipa a Jakuba. Kromě příběhu o narození Ježíše Krista se můžete těšit také na živé ovečky a občerstvení v podobě teplého punče a perníčků, přičemž dobrovolný příspěvek bude věnován Dětskému centru Zlín. Po skončení představení bude možnost navštívit kostel sv. Filipa a Jakuba, kde bude připraveno vánoční překvapení. V souvislosti s Živým betlémem vás ještě prosíme o pomoc:


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz