Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Miluj svého bližního jako sám sebe."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

Archív ohlášek farnosti

Neděle 13. října 2019

Dnes je 28. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Oznamujeme:

V úterý 15. října od 9:00 do 11:00 jsou všechny maminky s dětmi zvány do Klubu maminek, ve kterém si budeme povídat o ekologické domácnosti - proč mít eko domácnost a jak začít.

V pátek 18. 10. jste zváni ke společné modlitbě za misie tzv. Misijní most. V 17:00 začne adorací, na kterou v 17:45 naváže modlitba růžence. Zveme i rodiny s dětmi, protože program bude přizpůsoben také pro ně.

V sobotu 19. 10. zveme všechny děti, zvláště školáky na první setkání Misijního klubka. Sejdeme se v 9:00 na faře.

Příští týden 20. října bude Misijní neděle, k níž už tradičně patří misijní snídaně a misijní jarmark. I vy se můžete zapojit. Své výrobky, domácí produkty, slané a sladké pečivo přinášejte během týdne v úřední hodiny na faru, nejpozději však v sobotu 19. 10. od 14:30 do 16:30. Děkujeme.

V následujícím týdnu bude o. Kamil na exerciciích. Své záležitosti s ním můžete řešit až od následujícího pondělí.

Římskokatolická farnost Štípa pořádá poutní zájezd na NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA. Mají ještě 10 volných míst.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz