Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!"
Dnešní svátek: Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Archív ohlášek farnosti

Neděle 28. července 2019

Dnes je 17. neděle v mezidobí.

Svátky v týdnu:

Oznamujeme:

Ve čtvrtek 8. srpna bude v naší farnosti adorační den. Příležitost k tiché adoraci bude po celý den, po ranní mši svaté až do večerní mše. Od 17:45 bude společná adorace moderovaná knězem. Rodiny, jednotlivce i zástupce společenství prosíme, aby se zapsali k modlitební stráži do seznamu v kostele u obětních darů.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2019/2020 jsou již ke stažení na webu farnosti, nebo si je můžete vyzvednout v sakristii. Vyplněné je přineste co nejdříve na faru.  Bližší informace k rozvrhům a výuce budou vyvěšeny v kostele i na webových stránkách od 20. srpna.

Zveme k účasti na nočním modlitebním procesí proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a za ochranu rodiny a nenarozeného života, které se uskuteční v noci z 23. na 24. 8. 2019. Program bude zahájen v 21:30 v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě, odkud po promluvách vyjde procesí na Velehrad. Mši svatou v bazilice na Velehradě bude celebrovat P. Marián Kuffa. Bližší informace k programu naleznete na plakátcích v kostele. V případě zájmu (min. 30 lidí) bude ze Zlína vypraven autobus, doprava bude zdarma. Zájemci se mohou zapsat v prodejně Veni do 16. 8.

Modleme se:

Prosíme o modlitbu za podporu finančně ohrožené domácí zdravotní péče poskytované Charitou.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz