Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal."
Dnešní svátek: Panna Maria Bolestná

Archív ohlášek farnosti

Neděle 3. března 2019

Dnes je 8. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu slavíme:

Děkujeme:

Minulou neděli se vybrala na Svatopeterský haléř částka 107 239 Kč, upřímné Pán Bůh zaplať!

Připomínáme:

Zítra se po ranní mši svaté začnou zapisovat ve farní kanceláři intence na další čtvrtletí.

Prosíme společenství, aby se zapsali na vedení křížových cest. Ty budou v době postní každý pátek v 17:45 a neděli v 17:00.

Oznamujeme:

Dnes se uskuteční Farní karneval pro rodiny s dětmi v 15:00 ve velkém sále na Regině. Vstupné je dobrovolné, vítáno bude drobné sladké i slané občerstvení na stůl. Dospělí účastníci v maskách budou vítáni, ale není to podmínka účasti. Více informací na webu farnosti a na plakátcích.

V pondělí je mše pro maminky s malými dětmi na Regině.

Studentská organizace RR 49 zve všechny mladé lidi, zvláště studenty, na Masopustní veselici, která se uskuteční v pondělí po večerní mši svaté v klubu Pod Kánoí.

V úterý jsou maminky zvány do Klubu maminek na faře. Tato aktivita bude bývat pravidelně každé úterý od 10:00 do 12:00 v klubu Pod Kánoí.

Ve čtvrtek bude přednáška O. Miroslava Jáně – Atributy svatých. Upozorňujeme, že je změna, přednáška začíná již v 8:00 v klubu Pod Kánoí.

I během letošní postní doby bude ve farnosti probíhat aktivita, a to nejen pro děti. Materiály k ní si můžete rozebírat už dnes. Informace naleznete na vývěsce.

Prosíme o modlitbu:

Celá postní doba je časem obrácení. Mysleme na sebe ve vzájemných modlitbách, ať se pro nás všechny stane časem opravdové přípravy na Velikonoce.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz