Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha."
Dnešní svátek: sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové

Archív ohlášek farnosti

Neděle 27. ledna 2019

Dnes je 3. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu slavíme:

Děkujeme:

Děkujeme všem farníkům, kteří se zúčastnili nedělní ekumenické bohoslužby.

Připomínáme:

Ve středu odpoledne se bude v náboženství pro dospělé probírat kniha proroka Jeremiáše. Náboženství začíná v 17:00 a zveme i nové zájemce o vzdělávání.

Připomínáme, že každý čtvrtek odpoledne je od 14:30 do 15:30 otevřena farní knihovna.

Ve čtvrtek se sejdou opět starší biřmovanci v obvyklém večerním čase na faře.

Na nástěnce ve vývěsce kostela najdete Týdenní program aktuálních akcí ve farnosti a také zajímavé pozvánky od jiných organizací.

Připomínáme, že je stále ještě možné se přihlašovat na farní pouť do Francie. V únoru bude nabídka rozšířena i  pro ostatní farnosti.

Oznamujeme:

V pátek 1. února se uskuteční ve Velkém Ořechově Ministrantský florbalový turnaj, sraz přihlášených ministrantů je v 8 hodin na faře. Podpořte ministranty k účasti.

V sobotu 2. února se koná Hromniční pouť matek do Šternberka. Přihlášeným připomínáme, že odjezd autobusu je v 7:20 od Městského divadla.

Oznamujeme, že letošní hromadné udělování svátosti pomazání nemocných proběhne v sobotu 9. února při mši svaté v 8:00.

V následujících dnech se budeme muset rozloučit s P. Josefem Mikuláškem. Z důvodu nečekaně rychlých změn na Teologické fakultě bude v únoru přebírat větší úvazek přednášejícího a z toho důvodu nastoupí do farnosti Šternberk.

Prosíme o modlitbu:

V těchto dnech se vybírá osoba, která povede zdejší církevní školu v dalším období. Sdružení rodičů a přátel Církevní základní a mateřské školy zve proto ke společným modlitbám. Setkání probíhají každé pondělí od 19:00 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

O modlitbu prosíme i za účastníky Celosvětového setkání mládeže v Panamě.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz