Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu."
Dnešní svátek: sv. Marina

Archív ohlášek farnosti

Neděle 9. září 2018

Dnes slavíme 23. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu slavíme:

Výuka náboženství začne v pondělí 17. 9. Prosíme ty, kteří mají zájem  o výuku svých dětí a ještě je nepřihlásili, aby tak učinili co nejdříve.

První setkání biřmovanců se uskuteční 21. 9. v 19:30 v Klubu pod kánoí.

Ti, kdo uvěřili v Boha a touží být pokřtěni, mají možnost se přihlásit do 23. září k přípravě na křest.

Zveme rodiče dětí, které navštěvují náboženství na prvním stupni, k Setkání s rodiči. Proběhne v neděli 23. 9. v 17:00 na faře. Náplní bude vzájemné poznání, informovanost o chystaných projektech, povzbuzení a hledání dalších cest spolupráce při formaci dětí ve farnosti.

V letošním školním roce dostávají děti školního věku během nedělních mší svatých obrázky s různými úkoly souvisejícími s liturgickými texty příslušné neděle. Prosíme rodiče, aby využili této možnosti k prohlubování víry svých dětí. Pomůckou vám může být metodika umístěná na webových stránkách farnosti a informace v Životě farnosti. Předškoláci budou dostávat obrázky na vybarvování vložené do speciálních složek. Je třeba, aby se děti při žehnání po mši svaté rozdělily na tyto dvě skupiny.

V pondělí je uzávěrka příspěvků do Života farnosti.

Upozorňujeme na akce ohlašované na vývěsce: Setkávání nad Písmem, Pouť mužů na Svatý Antonínek u Blatnice, Multigenerační odpoledne Barvy podzimu pořádané Charitou a jiné zajímavosti.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz