Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat."
Dnešní svátek: sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi

Archív ohlášek farnosti

Neděle 13. května 2018

Slavíme 7. neděli velikonoční a zároveň Den matek.

Srdečně Vás zveme na oslavu, která se uskuteční dnes od 14:30 na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Maminky i babičky jistě potěší bohatý kulturní program, pro děti je připraveno vystoupení klauna Brdíka, skákací hrad a jiné atrakce. Podrobnosti v Životě farností a na plakátech.

V tomto týdnu slavíme:

V neděli 20. května bude v 10 hodin mše svatá, při které přistoupí k 1. sv. přijímání 24 dětí. Prosíme o modlitby za tyto děti i jejich rodiny.

V sobotu 19. května zveme na Svatodušní vigilii předvečer Slavností Ducha Svatého. Ve 20:00 začne vigilie Lucernáriem před kostelem. Na tuto vigilii zveme také ty, co byli letos pokřtění na Bílou sobotu.

Ve čtvrtek v 18:55 hod. bude mše sv. v kapli sv. Václava na Kudlově.

Ve středu bude v 17:45 mše svatá v kapli sv. Anny v Jaroslavicích.

V pátek opět zveme rodiče s menšími dětmi odpoledne na faru. Od 16:30 je připraveno hlídání a katecheze pro děti, rodiče mohou strávit čas ve společenství nad nedělním evangeliem.

Stále je možnost přihlásit se na přípravu na biřmování nebo obnovu biřmování, přihlášky si vyzvedněte v sakristii nebo na faře.

Příští neděli, 20. května, v 14:30 pořádá na Jižních svazích Centrum pro rodinu ve Zlíně Den pro rodinu, více na plakátku a ve farním zpravodaji.

V úterý 8. května jsme oslavili 15. výročí od svěcení kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. Při této příležitosti byla vydána brožura Ohlédnutí po 15 letech, pro kterou si můžete zajít po mši na faru do klubu Pod kánoí nebo v týdnu do farní kanceláře.

V neděli 13. 5. je pouť matek na Provodově - mše svatá je ve 14:30. Po mši svaté bude májová při níž se budeme modlit za své děti a vnoučata.

V neděli 20. 5. je na Provodově pouť pracovníků pracujících ve zdravotnictví. Mši svatou ve 14:30 slouží P. Marek Orko Vácha.

Dne 26. 5. 2018 uzavřou ve Štípě církevní sňatek Jan Klečka a Tereza Martináková, oba ze Zlína.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz